Ok1tin-DocPage 10
 
Document 09 10 11

Proces 20C15/2009 s RWE o platbu 2552Kč za plyn v hotovosti   
Žaloba(1) Obchodní smlouva Podnět Usnesení(19) Odvolání(28) Odebrání plynoměru 02.10.2010(video)
 Rozsudek(120) Odvolání(129) Usnesení(164) (170) 
  Pokus zaplatit 1502Kč dne 02.10.2010 na pobočce RWE Plzeň Šafaříkovy sady (video)
   Exekuce na 1502Kč Návrh Usnesení (video) Příkaz Odvolání UsneseníRe Dovolání(head body)  
    Exekutor Luhan Vyrozumění(140312) Sdělení(140417) Příkaz(151102) 
     Námitka(151120) Dopis_povinnemu(151125) Usnesení(160126)

Proces 16Ad37/2013 o snížení důchodu (head body)
 
Proces 23C38/2013 proti RWE o odškodnění 216197Kč za neoprávněné odříznutí od plynu 
Žaloba(13 head body) Usnesení(28),(29),(34) Sdělení(35) Rozsudek Odvolání Rozsudek Dovolání Usnesení Ustavní_stížnost Usnesení Stížnost k ECHR ve Štraburku   

Proces 16Nc379/2013 proti RWE o právo na platbu 1502Kč v hotovosti za plyn. 
Žaloba(14) Rozsudek Odvolání Rozsudek Dovolání Usnesení Ustavní_stížnost Usnesení Stížnost k ECHR ve Štraburku   

Proces 21C117/2013 proti RWE o škodu 16000Kč způsobenou věřitelem
Žaloba(1) Rozsudek Odvolání Rozsudek Dovolání Usnesení Ustavní_stížnost Usnesení Stížnost k ECHR ve Štraburku   

    

Visitor number: 


Document 09 10 11