Document 03 04 05  Home

Location: Pilsen Kotikovska 42 15.09.2005
*Lokalita : Plzeň Kotíkovská 42 15.09.2005

8210247.jpg 

Prologue : 
The mad Buldozer attacks the rest trees.
Wretched old chap,what are you doing !
Huricane take your home off,you drown like kitten.
The cancer click to your door ! 
What about 
go to the rain forest to build yourself some road.
*Prolog : 
*Vzteklý Bagřík útočí na zbylé stromy !
*Ubohý člověče , co to tropíš ! 
*Vichřice ti odnese dům,utopíš se jako kotě.
*Rakovina ti již klepe na dveře !
*Což takhle 
*jíti si postaviti silnici do deštného pralesa.

9020256.jpg

They are here again !
Second wave of devastatiom in the location 
is starting suddenly.
Official chief,blackguard Utler(on the left)
from the Pilsen City Council
personally come to chop down the rest trees ,
to it I couldn't this once chain up myself in time. 
Rascals around didn't introduce themself.
Utler refused 14.09.2005 tell theirs names
as well as names of sawyers and theirs company and
as well as names of the officials
who painted on the Pilsen teritorial map
the location round the Kotikovska street
with the red colour.
*Už jsou zase tady! To jsou oni šampioni !
*Druhá vlna devastace v lokalitě 
*začíná jako blesk z čistého nebe. 
*Vedoucí gauner úředník Utler(ten vlevo) 
*z Magistrátu Města Plzně 
*přišel osobně pokácet další moje stromy ,
*ke kterým jsem se tentokrát nestačil připoutat řetězy.
*Lotři kolem se nepředstavili 
*Utler odmítl 14.09.2005 sdělit jejich jména 
*stejně tak jako jména dřevorubců a jejich firmy.
*i těch co vybarvili na Územním plánu města Plzně
*lokalitu kolem Kotíkovské ulice
*červenou barvou.

9020257.jpg 

The war sessiom before action. 
Devastator Pour(on the left) is taking part 
also in the previous devastation.(see Back)
He threaten on 14.10.2005 the author with killing him. 
*Válečná porada před akcí. 
*Devastátor Pour(ten vlevo) se zůčastnil 
*také předchozí devastace. (viz Back) 
*Vyhrožoval autorovi dne 14.10.2005 zabitím .  

9020258.jpg 

They are themself , champions !
Official Utler from Pilsen City Council
with his fat complic at the place of action.
*Tak to jsou oni , šampioni
*Úředník Utler z Magistrátu Města Plzně 
*se svým vykrmeným komplicem na místě činu 

9020259.jpg 

The mindless sawyer in action.
Just he run down the spruce 
planted in honour of revolution on 1990.
*Dementní dřevorubec v akci 
*Právě skolil jedli 
*zasazenou na počest revoluce v roce 1990 

9020264.jpg 

The official Utler keep in his hand the permission,  
issued by official Satrova/Tomasuk 
*Úředník Utler se ohání povolením , 
*které mu vystavila úřednice Satrova/Tomasuk 

9020265.jpg  before
 
9020268.jpg  after

In the wide field the pear is standing ..  (song) 
*V širém poli hruška stojí ...  (song) 

9020272.jpg 

Devastation made by Satrova-Tomasukova and Utler is finished.
*Dílo zkázy Šatrové-Tomašukové a Utlera dokonáno .

9020272a.jpg

Detail of the bird box at the tree 
at the previous picture.
Nothing is sacred for you,you officials blackquards 
*Detail ptačí budky na stromě 
*na předchozím obrázku 
*Nic vám není svaté vy úředničtí gauneři !

9020266.jpg 

Show your face , 
you blackguards who you're loading your truck 
with my trees cutting nicely to the logs .
*Tak ukažte konečně svou tvář,
*vy gauneři co nakládáte na svoje auto 
*moje stromy rozřezané pěkně na polínka 

How the end was ? Jak to nakonec dopadlo ?


Location: Pilsen Kotikovska 42 15.09.2005
*Lokalita : Plzeň Kotíkovská 42 15.09.2005


Document 03 04 05