Document 01 02 03    Home

Devastation of historical 150 years old tree avenue
1km long , named Kilometrovka in Pilsen-city 
Kilometrovka leads from Lochotinsky park to old town.
*Devastace historického 150let starého 
*1km dlouhého stromořadí v Plzni zvaného Kilometrovka
*Kilometrovka vede z Lochotínského parku do starého města.

4120043.jpg  12.05.2005 


4130055.jpg  12.05.2005


4130056.jpg  12.05.2005


4130057.jpg  12.05.2005

One monumental tree before.
*Jeden z památných chráněných stromů zatím ještě stojící.


Document 01 02 03