Document Home 01 02   

Location: Pilsen Lochotinsky park near Inel 
*Lokalita : Plzeň Lochotínský park u Inelu 

4120037.jpg 12.04.2005    

4120038.jpg 12.04.2005 

4120040.jpg 12.04.2005 

4120041.jpg 12.04.2005

Permisiion No:     issued by : 
Also through this place want 
the building-bussines-officials mafia leads the road 
and therefore must healthy trees turn ill. 
*Povolení č:       vydala :
*Také tady chce mít 
*úřednicko-stavebně podnikatellská mafie silnici a
*proto musely tyto zdravé stromy onemocnět. 

4120047.jpg 12.04.2005

The snag is prosecuting. This was the heathy pine.
Permisiion No:     issued by : 
*Pařez žaluje. Tohle byla zdravá borovice 
*Povolení č:       vydala :

4130059.jpg 12.04.2005

The glade . There were the trees everywhere
Here was also in the past the wood exploited
like somewhere in the forrest.
*Paseka. Tady všude byly kdysi stromy 
*Tady se v minulosti těžilo dřevo jako někde v lese

4130060.jpg 12.04.2005

The new asphalt walk-road in the park. Who wanted it?
*Nová asfaltová cesta v parku. Kdo jí chtěl?

4130061.jpg 12.04.2005 

4130062.jpg 12.04.2005

The snags is prosecuting.
*Pařez žaluje 

P2030496.jpg 22.01.2007  P1220493.jpg 
 
Permision No.     for cutting 
issued by ???? 
Location: Pilsen Lochotinsky park near Inel 22.01.2007

P1220494.jpg 22.01.2007

Permision No........ for cutting 
issued by ???? 
Location: Pilsen Lochotinsky park near Inel 


P2030499.jpg 17.03.2007  P5090717.jpg 05.05.2007  
  
Protected, about 200 years old monumental tree              
Permision No. ZP1364/07 for cutting 
issued by The Tree Terminator Vecko
Location: Pilsen, Lochotinska street, spring 2007


Location: Pilsen Lochotinsky park near Inel 
*Lokalita : Plzeň Lochotínský park u Inelu 

Document Home 01 02