Document 9 10 11 Back

 

podatelna@osoud.plzm.justice.cz / 36C582/2009-106 / Lukešová       101015

 

Odvolání(107)                    

xxxxxxxxxxxxx

 

Ke  Krajskému soudu v Plzni prostřednictvím OS Plzeň-město

 

Žalovaný    : Česká republika 
Žalobce     : Vladimír Mičkal ing.  Kotíkovská 42 Plzeň 32300

 

proti Rozsudku(106)  36C582/2009–106   (v příloze K001011.pdf)

podle §205(2)d)e)g)z.99/1963 Sb.(osř)

(použité symboy jsou na konci textu)

 

 

                           I.

 

OSPM vydal Rozsudek(106) kterým soudkyně Lukešová zamítla

určovací Žalobu(1) pod záminkou,

že žalovaná strana (Česká republika) 

trpí nedostakem pasívní legitimace a 

že řízení trpí nedostatekem  naléhavého právního zájmu.

Žalobce se domáhal touto určovací žalobou

určení nepravdivdivosti znaleckého posudku,

kterým byl označen za blázna, nechopného dělat právní úkony. 

Žalobce zde odkazuje na popis skutku v předmětné Žalobě(1)

OSPM zdůvodnil Rozsudek 36C582/2009–106 

právním názorem soudkyně Lukešové a Rozsudkem 25Cdo883/2006 NS,  

který ale s předmětným typem sporu nesouvisí.   

V důsledku průtahu v tomto řízení 36C582/2009 u OSPM

strávil žalobce za mřížemi další dva měsíce,

aniž by viděl soudce, který ho k tomuto odněntí svobody odsoudil. 

Žalobce, 60 let starý aktivista, 

strávil tedy mřížemi celkem již 3.5 měsíce a po prožitých útrapách

se dostal na svobodu s podlomeným zdravím a třesoucíma se rukama, neschopný bránit v tomto neototalitním režimu

svoje Lidská práva a svobody cestou zákona.

Žalobce je v hmotné nouzi a je osvobozen od placení soudních poplatků.

Žalobce tvrdí, že je zde dostatek naléhavého právního zájmu

na vyřízení věci, kterým je zabránit současnému neototalitnímu

režimu v pokračování hrubého pošlapávání žalobcovo

zákonem chráněných Lidských práv a svobod .

Žalobce tvrdí, že proces 36C582/2009 má naprosto stejnou legitimaci

jako měl ostudný proces 15Nc1232/2005

o zbavení nebo omezení způsobilosti žalobce k právním úkonům,  

který žalobce vyhrál a ve kterém předmětný výrok

"znalecký posudek je nepravdivý"  účelově absentuje.

Žalobce argumentuje tím, že ho soudkyně Tlustá v řízení 19C28/98

poučila, že má tuto ránu zhojit žalobou o určení podle §80 c)(osř)

nikoliv žalobou o splnění podle §80 b)(osř) ! 

Žalobce s Rozsudkem(106) nesouhlasí a

odvolává se proto proti němu v plném rozsahu

 

                           II.

 

Žalobce se domáhá to aby Rozsudek odvolacího soudu

obsahoval tyto výroky:

 

1. Rozsudek  36C582/2009–106 se ruší

2. Žalobci se přiznává osvobození od placení soudních poplatků

3. Žalobci se přiděluje pro řízení před KS a OSPM,

   a)umí se elektronicky podepsat, 

   b)není z Plzně a okolí (není turbo)

   c)vyzná se ústavním právu

    

V Plzni dne 15.10.2010      Vladimír Mičkal ing
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Použité symboly:
OSPM Okresní soud Plzeň-město
NS   Nejvyšší soud 

Žaloba(1)     Z090822  
              ze dne 22.08.2009       podaná dne 26.08.2009
Rozsudek(106) 36C582/2009-106                     x(1)(3)
              ze dne 17.09.2010     doručený dne 10.10.2010