Document 9 10 11 Back

Žaloba (1)    

xxxxxxx      Z090822             listů 2 list1

 

Okresnímu soudu Plzeň-město

 

Žalobce   : V.Mičkal

            Kotíkovská 42 Plzeň

 

na nepravdivost Znaleckého posudku(69) - určovací žaloba..

(Použité symboly jsou na konci textu)

 

 

                       I.(stav)

 

OSPM vydal Usnesení(96), kterým žalobce soud vyhrál a

kterým soudkyně Chaloupková přiznala žalobci

plnou způsobilost ke všem právním úkonům, a to

na základě Znaleckého posudku(69),

který tuto způsobilost popírá.

Žalobce tedy paradoxně může dělat podle Usnesení(96)

právní úkony jejichž smysl není

podle Znaleckého posudku(69) schopen pochopit.

Úředníci mající v rukou státní moc výkonnou či soudní,

si na to konto dělají z žalobce legraci, pomlouvají ho,

perzekuují ho neskutečným způsobem, špiní jeho jméno,

zavírají ho za mříže, berou mu sociální dávky,

provádí domovní prohlídky a

dokonce mu vyhrožovali už i zastřelením.

Při jednání 19C28/98 u OSPM  dne 21.08.2009

se procesní situace vyhrotila tak,

že soudkyně J.Tlustá odmítla odstranit

tuto zapeklitou překážku řízení a

vynést nějaké usnesení, ve kterém by byl výrok :

"znalecký posudek je nepravdivý"

a poučila při tom žalobce o tom,

že může podat určovací žalobu

a tuto ránu zhojit v jiném řízení.

Žalobce tedy tuto žalobu podává a zahajuje tím toto,

podle soudkyně Chaloupkové,  nesporné řízení.  

 

 

                     II.(důvody) 

 

Žalobce tvrdí, že Usnesení(96) a Znalecký posudek(69)

nemohou být současně

to první pravomocné a to druhé pravdivé.

Důkazy:

Výslech JUDr.V.Chaloupkové soudu známa

Výslech MUDr.H.Škopkové    soudu známa 

Znalecký posudek(69) 

Usnesení(96) 

Přepisy zvukových záznamů  

z jednání dne  05.05.2009 a 26.05.2009

 

 

 

 

 

                               Z090822   listů 2 list2

 

 

Všechny důkazy jsou založené u OSPM ve sp.15Nc1232/2005

a visí současně na internetu na:

http://ok1tin.webz.cz/doc10/svep69.htm

http://ok1tin.webz.cz/doc10/svep96.htm

http://ok1tin.webz.cz/doc10/svep90.htm

http://ok1tin.webz.cz/doc10/svep92.htm

 

 

 

                     III.(návrh)

 

Žalobce se domáhá toho, aby rozsudek soudu

obsahoval tento výrok:

 

Znalecký posudek vypracovaný znalkyní H.Škopkovou

podaný OSPM dne 19.11.2008

není pravdivý.

 

 

 

V Plzni dne 22.08.2009      Vladimír Mičkal ing

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Použité symboly:

OSPM          Okresní soud Plzeň-město    

Posudek(69)   Soudně znalecký posudek znalkyně Škopkové

              ze dne 16.11.2008       podaný dne 19.11.2008

Usnesení(96)  15Nc1232/2005-321 Ch(zastavení řízení)

              ze dne 26.05.2009     doručené dne 07.07.2009