Document 9 10 11


Ústavní stížnost   podaná dne 26.01.2009 (III US 2293/2009)
xxxxxxxxxxxxxxxx   U090826       

Ústavnímu soudu ČR Joštova 8 600 83 Brno

Stěžovatel: Vladimír Mičkal ing.
      Kotíkovská 42  323 17 Plzeň

Vedlejší účastníci: OS Plzeň-město 


proti zásahu státní moci do práva na spravedlivý proces. 
(Použité symboly jsou na konci textu)


           I.(stav)

OS Plzeň-město nechal běhen řízení 15Nc1232/2005 
posadit stěžovatele na 6 týdnů za mříže, 
aniž by ho před tím soudkyně Chaloupková u soudu 
jako účastníka řízení vyslechla.
Všechny ústavní stížnosti US žalobci odmítl z důvodu,
že by je mohl vyhrát proto, 
že by nebyl zastupován advokátem 
podle ustanovení §30 z.182/1993 Sb.
které ve všech namítá jako protiústavní a těžce neototalitní,
který advokáti odmítají napadnout, protože je živí. 
Nikdo nedokáže hájit práva stěžovatele lépe než on sám. 

          II.(důvody)
1.
Státní moc porušila právo na spravedlivý proces 
chráněné článkem 6 Úmluvy tím, 
že porušila obecný zákon tím , 
že soud ustanovil znalce nikoliv po, ale před slyšení účastníků.
Okolnosti případu sdělí stěžovatel ústavnímu soudu ústně.
Důkaz:
 Výslech soudkyně Chaloupková z OSPM 
 Výslech stěžovatele.
 Ustanovení § 127(1) 99/1963 Sb.(osř) 

2.
Práva a svobody stěžovatele na spravedlivý proces před ÚS
chráněná článkem 6 Úmluvy těžce soustavně a brutálně porušuje
samotný Ústavní soud tím, 
že mu podle totalitního §30 z.198/1993 Sb.(o ÚS), 
 kterým navíc ÚS ani není vázán, 
 protože to není ústavní zákon, 
znemožňuje bránit jeho svatá,
Listinou chráněná práva a svobody před tímto soudem 
osobně, svobodně a samostatně.
Důkaz:
 Ustanovení §30 z.198/1993 Sb.(o ÚS)
 Výslech stěžovatele 

           III.(návrh)

Stěžovatel se domáhá toho, 
aby nález Ústavního soudu obsahoval tyto výroky : 

1.
Právo stěžovatele na spravedlivý proces 
chráněné čl. 6. Úmluvy bylo porušeno.  
2.
§30 z.198/1993 Sb.(o ÚS) se jako protiústavní ruší.


V Plzni dne 26.08.2009   Vladimír Mičkal ing
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Použité symboly:     
ČR    Česká republika
ÚS    Ústavní soud ČR
OS    Okresní soud Plzeň-město
Listina z.23/1991 Sb. (Listina lidských práv a svobod)
Úmluva  z.209/1992 Sb.(Úmluva o ochraně lidských práv a svobod)


Legislativa: 
xxxxxxxxxxx
          z.182/1993 Sb.
         (o Ústavním soudu) 

              § 30

   (1) Fyzické a právnické osoby ... 
před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem ...


        99/1963 Sb. (osř)

§ 127
	(1) Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, 
k nimž je třeba odborných znalostí, 
ustanoví soud po slyšení účastníků znalce. 


            z.209/1992 Sb  

     Úmluva o ochraně lidských práv a základních  
Článek 6   Právo na spravedlivý proces
   1. Každý má právo na to, aby jeho záležitost 
byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě 
projednána nezávislým a nestranným soudem, ......
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Return (219)   III US 2293/2009 
xxxxxxxxxxx   U091114 

Ústavnímu soudu v Brně  JUDr.Kůrkovi 
prostřednictvím předsedy JUDr.Rychetského

°Ty šílený zkorumpovaný protiústavní negramotný mafiáne" , 
neumíte-li se podepsat, otiskněte alespoň palec . 
Pokud jste se z Vašeho vysokého platu pomátl na rozumu, 
 nebo jste závislý na alkoholu, jak je u soudců zvykem, 
 a trpíte přitom utkvělou představou a bludy, 
  že můžete donekonečna odmítat moje ústavní stížnosti paragrafem,
   který je v nich samotných namítán jako protiústavní, 
nechte se vyšetřit v Dobřanech u Vaší MUDr.Škopkové,
vedoucí protialkoholní oddělení .
Nezapomeňte si tam vzít sebou teplé prádlo a něco k jídlu
V této společnosti se budete cítit jako doma . 


Posílám Vám tímto Vaše Usnesení III US 2293/2009 zpět(otoč),
můžete si ho nechat zarámovat.

S pozdravem 
Na každého lotra jednou dojde. 

V Plzni dne 14.11.2009   Vladimír Mičkal ing
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Použité symboly:      Document 9 10 11