Document 9 10 11

Další jednání 

Přepis zvukového záznamu z jednání 15Nc1232/2005
u Okresního soudu Plzeň-město dne 05.05.2009
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mi   Mičkal    odpůrce
Va   Vaškevič   právní zástupce
Ch   Chaloupková soudkyně 
Ho   Hostašová  Okresní státní zástupkyně Plzeň-město

Přítomni dále novinářka z Plzeňského deníku, 
novinář z novin DNES a další občan zastupující veřejnost. 

Jednání zahájeno v 13:30

Mi  (00:01)  time (mm:ss)    
Před zahájením řízení procesní věc:
Řízení budu nahrávat , oznamuji Vám to

Ch 
Nahrát si to můžete, ale nemůžete to zveřejňovat.

Mi 
Děkuji Vám za poučení. 
Účelem nahrávání je, aby nevznikly při 
protokolování nějaké nesrovnalosti."

Ch čte průběh řízení ze spisu.

Mi  (00:06)
Potřeboval bych pokaždé, 
když potřebuji mít slovo, abych ho dostal.
Potřeboval bych vyjasnit, jaké je moje procesní postavení
jestli mám rovnoprávné postavení s druhou stranou sporu.
Kdo je druhá strana sporu ?
Jestli mám právo při tomto soudu něco tvrdit 
a to co tvrdím, jestli mám právo to dokazovat."

Ch 
Pane Mičkal to právo Vám nikdo neodmítá. 
Vy to právo máte od počátku .
Naopak, já vám dávám práva více než Vám náleželo
Znalec řekl, že nedoporučuje výslech, 
že nedoporučuje účast při jednání, nedoporučuje doručování
písemností, přesto jsem já sama od sebe 
aniž byste požádal o výslech jsem Vás k jednání pozvala
Vy jste se k tomu jednání nedostavil obsílky si nevyzvedáváte.
Takže pokud jde o procesní práva, ty jsou vám dávána všechna
tak jak mají být dávána. Vy se tomu nepodřizujete.

Mi 
Takže prosil bych zaprotokolovat, že v tomto soudním procesu 
mám rovná práva a v souladu s Ústavou 
mohu navrhovat důkazy a to co tvrdím dokazovat.

CH 
Řekněte mi proč jste nepřišel k soudu."

Mi 
Já jsem Vám to zdůvodnil písemně.

Ch
Řekněte mi to tady při jednání, proč jste nepřišel.

Mi
Já to teď přesně nevím, 
to byly ty podjatosti a procesní věci které bránily . . .  

Ch 
Ta byla vyřešená. 
Krajský soud řekl,že nejsem ve věci podjatá.  

Mi
Moment tady, to mam . . . 
je to žádost, kterou jsem podal 26.02.2009.

Čte se Žádost o odročení jednání 
z důvodu podání trestních oznámení. 

CH 
Zatím žádné trestní stíhání nebylo zahájeno. 

Mi
OSPM předalo tu věc k vyřízení okresnímu soudu 
a řešil to místopředseda soudu. 

Ch 
Ten Vám odpověděl.

Mi 
Tak tomu se mohu jenom usmát, co on mě odpověděl. (s úsměvem)

Ch do mikrofonu 
Na dotaz soudu, zda chce být vyslechnut při dnešním jednání. 
Ing. Vladimír Mičkal uvádí, ano, chce být vyslechnut 
a chce mít stejná procesní práva tak, jak má každý 
v tomto jednání. 
Byl poučen o tom, že procesní práva mu nikdo neupírá 
od počátku řízení, naopak postup soudu 
stěžuje on svým jednáním. 
Opakovaně se nedostavoval ke znalci k vyšetření 
ani se nedostavil opakovaně k soudu. 
Dále pak uvádí, že pokud zaslal soudu dopis, 
že soudkyně je podjatá a že proti ní podal trestní oznámení, 
byla tato stížnost vyřízena místopředsedou soudu 
a s tím také nesouhlasí, jak byla vyřízena. 

Mi
Pak je tady ještě to trestní oznámení proti znalkyni, 
která napsala ten posudek, 

Ch do mik
Také podává trestní. oznámení proti znalkyni. 

Mi
To trestní oznámení by mělo bát založeno ve spise. 

Ch 
Pane Mičkal, to všechno ve spise je založeno, 
máte možnost nahlížet do spisu,
vy jste k soudu chodil do spisu jste nahlížel. . . 

Mi
To řízení dosud není skončené, tady je vyjádření 
orgánů činných v trestném řízení z Dobřan 
nemám kopii, takže si ho můžete paní soudkyně přečíst v 
jakém stádiu to řízení je.

Ch:
A co tím sledujete? 
Vy nesouhlasíte se znaleckým posudkem ?

Mi
Samozřejmě že ne ! 

Ch
Proč jste nepřišel k jednání ? 
Mohl jste se vyjádřit ke znaleckému posudku 
Obeslán jste byl!

Mi 
Já jsem žádal o odročení.

Ch 
Ale měl jste přijít a říci důvody . .  

Mi 
Tím dalším důvodem je, že jsem se obával toho, 
že už se nedostanu na svobodu stejně tak jako 
když jsem přišel k soudu během toho volebního . . . 

Ch
Vy jste se mohl k jednání dostavit dobrovolně, 
Vy jste odmítal. . . 

Mi
. . . období, kdy jsem kandidoval, 
jste mě nechala odvlíct v želízkách do Dobřan.

Ch
Vy říkáte že nejste občan České republiky 
a domáháte se volebního . . .

Mi (00:12)
Nikoliv, já neříkám, že nejsem občan České republiky
já pouze tvrdím, že 
Česká republika není právním státem a není proto mým státem.

Ch 
A proč jste chtěl volit, 
když Česká republika není právním státem?

Mi 
Chci volit proto, aby Česká republika tím právním státem byla
a tím právním státem se stala, 
proto jsem se zúčastnil těch voleb.
Vy jste mě to znemožnila .

Ch
Já jsem vám nic neznemožnila, 
protože vy jste se mohl ke znalci dostavit kdykoliv, 
nemusel jste tam být umístěn,
Vy jste dobře věděl . . .

Mi 
Proč bych se měl dostavovat ke znalci, 
vždyť vidíte jakým způsobem ten znalec 
ten znalecký posudek vysloveně zfalšoval. 

Ch
Pane Mičkal, já budu protokolovat 
a až budu chtít Vás vyslýchat tak vás vyslechnu. 
Zatím vedete Vy řeč a diskutuje o tom jestli my postupujem
dobře nepostupujem dobře, vůbec se nezabýváte tím, 
jaká podání podáváte k soudu, 
co píšete jaké jsou to podání, 
já Vám některý sprostý dopisy tady přečtu jak mě urážíte . . 

Mi
Já by jsem se vrátil k meritu věci, 
aby se to zbytečně nerozmělňovalo 

Ch
Já to přečtu!

Mi
To není zapotřebí, Vy z toho vyberete jenom něco,
vytrhnete to z kontextu a jsou tady zástupci tisku 
a uvědomte si, že všechno co já řeknu a co vy řeknete 
se objeví v novinách, . . pravděpodobně teda.

Ch 
Já ty dopisy přečtu !

Mi
Tak je přečtěte !

Čte se podnět od UMO1 a úryvky z dalších podání. 

Mi
Já bych potřeboval kontrolovat, zda to co čtete . .

Ch
Pane Mičkal, já Vám to nebudu . . .

Mi
abych si to mohl dohledat tady u sebe a 

Ch
Sedněte si pane Mičkal.

Mi 
Když mluvím tak stojím.

Ch 
Ne! Já vám dávám slovo, tady jste u soudu. 

Mi 
Vždyť jsem se před chvílí hlásil o to slovo. 

Ch
Já jsem řekla, 
že přečtu stručně obsah spisu s to co posíláte k soudu. 

Va
Paní soudkyně pan Mičkal po Vás 
jenom chce abyste označila ten důkaz který čtete.
 
Ch
Pan Mičkal chce, abych to srovnávala s jeho spisem.

Mi
Já to srovnám, co čtete, tak já to budu číst u sebe, 
jestli to souhlasí. 

Ch:
Já tady nebudu s Váma trávit tři dny, 
jestli doslovně všechno souhlasí.

Mi 
Na začátku každého mého podání je vždycky buď žaloba 
a za tím je v závorce číslo jako index, 
tak to bych potřeboval vědět, 
abych si to mohl dohledat u sebe.

Ch
Žádné číslo! 

Mi
Paní soudkyně nezlobte se, ale jsou tady zástupci tisku 
a v okamžiku kdy buď přeskočíte 
nebo to vytrhnete z kontextu . . .

Ch
Já nic nebudu přeskakovat . . 

Mi 
Ale já to potřebuju zkontrolovat. 
Pochopte,že já potřebuju zkontrolovat, že to co čtete, . . . 
aby nedošlo k informačnímu chaosu
 
Ch
Žádný informační chaos. 
 
Mi
Protože Vy nepřečtete všechno, co je tam . . . 
 
Ch
Pane Mičkal já už jsem to četla všechno jednou, 
bylo to při předchozím jednání, Vy jste se nedostavil.

Mi 
Já nepožaduji abyste to četla 
čtete to z Vašeho rozhodnutí.

Ch
Já Vám říkám, že jsou to podání, která jsou někdy i urážlivá.

Ch pokračuje ve čtení ze spisu . 

Ch do mik
Pan Mičkal se směje tomu co je čteno zejména na č.l.58 
pak se hlásí o slovo 

Mi
Mohu dostat slovo?

Ch
Ano

Mi  (00:34)
To, co čtete je v bloku sdělení veřejnosti, 
to s meritem věci nemá co společného
Já pouze uplatňuji svoje svaté právo na 
svobodu projevu a svobodu slova 
a děkuji Vám paní soudkyně, že jste to přečetla 
zde přítomným novinářům.

Ch pokračuje ve čtení ze spisu

Při čtení prvního znaleckého posudku:
 
Mi
Prosím o slovo

Ch
Ano

Mi  (00:48)
To, co jste četla je hrubě zkresleno.
Pokud chcete tuto listinu použít jako důkaz 
tak Vás upozorňuji, že z tohoto jednání, 
které jste teďka četla existuje zvukový záznam
a pokud listinu použijete jako důkaz, pak chci, 
aby zvukový záznam byl jako důkaz připuštěn,
protože to, co jste přečetla je hrubě zkreslené.

Ch
A kde máte ten zvukový záznam ? 
   
Mi
Doma v počítači.

Ch
Jak v počítači, máte zvukový záznam?

Mi
Samozřejmě.

Ch
Jak můžete mít v počítači zvukový záznam?

Mi 
Tak já předpokládám u soudce jistou gramotnost.

Ch
Co jste si natáčel?

Mi
To co jste teď četla to jsem si natáčel.

Ch
Na co jste si to natáčel.

Mi 
Protože jsem věděl, že to takto zkreslí, 
jak jste to ted četla, proto jsem si to natáčel.
 
Ch
Na co jste si to natáčel ?

Mi 
Abych měl důkaz proti znalci.

Ch 
Ale na co jste si to natáčel, 
vždyť jste nic neměl sebou u znalce? 

Mi
Já vám to ještě jednou zopakuji
Existuje zvukový záznam z toho co jste četla a 
pokud budete chtít použít jako důkaz to, co jste teďka četla,
tak žádám soud aby připustil jako důkaz 
ten zvukový záznam, který já Vám dám,
který potvrdí Vaše znalkyně že . . . 
 
Ch
Tam bude všechno?

Mi
Samozřejmě doslova.
Mohu ještě chvilku mluvit?
To co předcházelo .

Ch
Já přečtu ten znalecký posudek

Mi
To je jen první část toho posudku, který je neúplný,
který teďka čtete, který jste potom znalkyni vrátila,
aby ho dopracovala.

Ch
Ano

Mi
Takže potom ten druhý znalecký posudek, 
tam se bude objevovat to, co teďka čtete. 

Ch
Pane Mičkal vy tedy nesouhlasíte s tím co je uvedeno
a že máte z toho zvukový záznam ?

Mi
Samozřejmě že nesouhlasím, 
je to zkreslené, to co tam znalkyně napsala.

Ch do mik 
Pokud jde o pana Mičkala hlásí se ke slovu a říká, 
že všechno co se čte ze znaleckého posudku č.l.108 
a č.l. spisu 115 spisu, 
on má na zvukovém záznamu a že to vůbec nesouhlasí s tím,
co proběhlo a že má zvukový záznam k dispozici."

Ch
Jak jste si ho pořídil ten zvukový záznam, čím?

Mi
Stejným způsobem jako pořizuji teďka zvukový záznam 
z toho, co vy nyní říkáte.

Ch do mik
On si pořizuje zvukový záznam stejným způsobem, ukazuje,
jak si to pořizuje při dnešním jednání.

Ch
Proč jste si to nevzal k dnešnímu jednání ten zvukový záznam ?

Mi 
Já jsem nepředpokládal, že . . .

Ch do mik
Na dotaz soudu proč si nepřinesl k jednání zvukový záznam
uvádí že . . .

Mi
budete to, co teďka čtete používat jako důkaz proti mně.

Ch do mik
to co čte bude používat jako důkaz,
 
Mi
protože to meritum je někde jinde.

Ch do mik
protože podle něho je meritum věci úplně někde jinde.

Ch
A kde?

Mi
Ne v tom co znalec tvrdí v tom znaleckém posudku
a já když mám tu možnost dokazovat, 
že to co tvrdí znalec není pravda a 
já budu dokazovat opak a předkládat k tomu důkazy.

  
Ch do mik
Ne v tom, co znalec tvrdí ve druhém posudku,
on bude dokazovat to, že to, co tvrdí znalec, 
není pravda a že bude tvrdit opak a 
bude předkládat k tomu důkazy.

Mi 
Já se vrátím ještě k tomu co předcházelo 
tomu mému prvnímu odvlečení do Dobřan. 
Já jsem se chtěl zúčastnit veřejného zasedání 
zastupitelstva na UMO1
Byl jsem tam den před tím v pondělí, spletl jsem se 
a řekl jsem tedy sekretářce, že tedy přijdu druhý den.
Druhý den když jsem přišel ve dvě hodiny na UMO1 a 
chtěl jsem vejít do zasedací místnosti, 
přiskočili zezadu ke mně dva policajti, 
čapli mě a odvlekli mě do Dobřan.
Mě by zajímalo . . a a ten den, co jsem byl v to pondělí, 
jste napsala , Vy paní soudkyně, 
příkaz policii k mému odvlečení.
Já se Vás táži jak jste se dozvěděla, 
že ten druhý den, v to úterý,
se chci zúčastnit veřejného zasedání zastupitelstva.
Vám musel někdo z toho UMA volat.
Kdo to byl,chci vědět jméno paní soudkyně !  

Ch do mik
Pan Mičkal je vůči soudu začíná zvyšovat hlas,
chce uvést proč byl předveden Policií ČR do PL Dobřany
a jak se policie dozvěděla, 
že bude přítomen na zasedání zastupitelstva na ÚMO1
a chce přímo uvést osobu, která to soudu sdělila
a chce to vědět jak to, že byl předveden.

Ch
Pane Mičkal, tovite, oni jsou povinni spolupracovat se soudem,
protože Vy, . . . tady už kdokoliv . . . 
vy jste se nedostavoval k vyšetření a bylo požádáno UMO 
aby nám řeklo případně, že vy tam budete, abysne Vás nechali
předvést, protože vyste prostě se nedostavoval.

Mi
Mohla byste mí říci jméno toho . . . 

Ch
Já vám nebudu říkat žádné jméno.

Mi 
Děkuji  
 
Ch to mik
Pokud jde o jméno není panu Mičkalovi sděleno, 
kdo oznámil to, že pan Mičkal bude přítomen 
na zasedání rady na UMO1, kdy pak byl předveden 
k vyšetření na PL Dobřany. 
Pan Mičkal byl upozorněn na to, 
že bylo nařízeno nesčetné množství předvedení
a to se nepodařilo policii uskutečnit, 
protože pan Mičkal neotevíral 
a nedostavoval se opakovaně ke znalci. 
  
Ch
K důkazu se čte zpráva č.l.119 a dopis č.l.120 spisu

Ch 
To jsou i výhrůžky

Mi (00:59)
To nejsou výhrůžky 

Ch
A co to je ? 

Mi 
Rozhodně to nejsou výhrůžky 
a rozhodně jsem soudu nevyhrožoval
Popírám, že bych soudu vyhrožoval.

Ch do mik 
Na dotaz soudu, zda šlo o výhrůžky, 
uvádí pan Mičkal, že to nejsou výhrůžky.

Ch 
že je to jenom, co to je jenom, 
když mi tam píšete takové urážky 
že je škoda že jste mě nezastihl v kanceláři

Mi
To je škoda protože jsem potřeboval vysvětlení.

Ch 
a ty urážky, vy neumíte napsat slušný dopis ?
 
Mi 
Já jednám , paní soudkyně, . . .
Já jednám slušně jenom se slušnými lidmi. 

Ch 
Já jsem s váma někdy jednala?

Ch do mik
Na dotaz soudu zda pan Mičkal umí napsat slušný dopis
uvádí, že slušně jedná jenom se slušnými lidmi.

Ch
Podle Vás jsou u soudu všude neslušní lidé.

Mi 
Já nevylučuji, že mezi soudci nějací slušní lidé jsou,
ale zatím jsem se s žádným nesetkal.

Ch do mik
Na dotaz soudu, zda všude jsou neslušní lidé 
jako u soudu na úřadech, on uvádí, 
že se slušnými lidmi nesetkal, ale věří tomu, že jsou.

Pokračuje listování soudkyně ve spise doprovázené samomluvou.

Ch
A tady je opět dopis pana Mičkala . . .

Ch
Když se pan Mičkal dostavil ke zdejšímu soudu,
tak se dostavil s nějakým panem Machem,
to jsem se dozvěděla později
prakticky přišel a požadoval na mě, abych mu sdělila 
člověka který ho udává, abych mu potvrdila, že to byl z UMO.
Já jsem to odmítla a pak jsem zavolala policii.

No a pak tady byla vyslechnuta také znalkyně,
která se dostavila, pan Mičkal se na to jednání nedostavil.

Čte se závěr znaleckého posudku  
Pokračuje listování soudkyně ve spise doprovázené samomluvou.

Mi (01:14) 
Paní soudkyně, já bych vás chtěl požádat,
abyste do toho procesu nezatahovala moje dcery.

Ch
Soud o vás zjistil skutečnosti, které jsou důležité pro 
posouzení vašeho zdravotního stavu a vašeho chování.

Mi
Vážená paní soudkyně, opětovně vás žádám 
abyste nezatahovala moje dcery do toho procesu a 
nechala moje dcery na pokoji.
Děkuji Vám.

Ch
Já jsem ten důkaz nenavrhovala, navrhovalo ho OSZ.
Já tedy nebudu vyslýchat vaše dcery.

Mi 
Děkuji Vám.

Ch do mik 
K důkazu stručně sdělen obsah posudku č.l.185 až č.l. 199,
posudek byl zaslán Ing. Mičkalovi, 
takže s obsahem byl seznámen, rovněž tak všichni účastníci.
Dále se čte č.l.201, dále zpráva č.l.260, 
zpráva č.l.263,264. 

Ch do mik
Na to přistoupeno k výslechu vyšetřovaného, 
který po poučení podle § 131 o.s.ř. uvádí 

Mi předstupuje před soudkyni do řečniště/potítka

Ch do mik
Ing. Vladimír Mičkal, nar. 9.4.1951 
r.č. 51-04-09/084
bytem Plzeň, Kotíkovská 42
totožnost ověřena z platného OP

Mi 
Požádal jsem o výslech z toho důvodu,
že soudní znalec tvrdí ve svém závěrečném resumé,
že nejsem schopen zúčastnit se soudního řízení 
a že nejsem schopen být soudem vyslechnut.
Já tvrdím, že to není pravda a dokazuji to tím,
že jsem se zúčastnil soudního řízení a 
pokud chcete, tak mě můžete vyslechnout  
paní soudkyně a položit mě otázky jaké uznáte za vhodné.

Ch do mik
Žádám abych byl vyslechnut, nesouhlasím se závěrem znalce,
že nejsem schopen zúčastnit se jednání ani 
že nejsem schopen výslechu 
a není vhodné doručování písemností. 
Chci být vyslechnut a na otázky budu odpovídat

Mi
Paní soudkyně, nezaprotokolovala jste to přesně 
tak jak jsem to řekl.

Ch
Tak co jste chtěl říci, zopakujte mi to. 
 
Mi
Požádal jsem, abych mohl být vyslechnut z toho důvodu,
protože soudní znalkyně ve svém resumé prohlásila, 
že nejsem schopen zúčastnit se soudního řízení a 
býti vyslechnut a já jako důkaz toho, že to není pravda 
jsem se zúčastnil . . . 

Ch do mik 
já jako neříkám, že to není pravda 

Mi
. . . a požádal abych mohl býti vyslechnut.

Va 
Mohu vás požádat . . . 
Pan Mičkal Vás žádá o doslovnou protokolaci,
abyste to protokolovala doslovně. 
 
Ch
Ne, já mu to dám ať to povídá . . .

Mi 
Nejlepší by bylo, kdyby má řeč byla přímo zaznamenávána 
na Váš záznamník a potom ve spisovně to přepsali, 
protože vy na záznamník zaznamenáváte svojí interpretaci,
která, jak je u soudu zvykem, nejen u tohoto,
není přesná a tady záleží na každém slovu.

Va 
Vy jste to zpřeházela a vyznívá to zcela jinak. 

Ch
Já jsem to pak upřesnila . . .
Tak já ho necham . . .
Tak pojďte povídat pane Mičkal.

Ch do mik
Panu Mičkalovi jsem umožnila, aby mluvil přímo do mikrofonu 
pokud jde o jeho výpověď.
Mikrofon se mu předává a pan Mičkal mluví a to v řízení 
týkající se jeho způsobilosti k právním úkonům.
Pane Mičkal, máte mikrofon a mluvte.

Mi do mik
Zúčastnil jsem se tohoto řízení a požádal jsem, abych mohl 
být vyslechnut z toho důvodu,že soudní znalkyně MUDr.Škopková
ve svém resumé na závěru svého posudku tvrdí,že nejsem schopen 
zúčastnit se soudního řízení a nejsem schopen být vyslechnut.
Já tvrdím,že jsem schopen zúčastnit se soudního řízení 
a jsem schopen býti vyslechnut 
a na důkaz toho jsem se dostavil k tomuto soudnímu jednání 
a pořádal jsem soud o to, aby jsem mohl býti vyslechnut. 
Děkuji za mikrofon. Čekám na vaše otázky .

Ch
No vy se k tomu máte sám vyjádřit, co se vám nelíbí 
z čeho usuzujete že jste zdráv, vyjádřete se k tomu 
proč takové dopisy píšete. 

Mi 
Je to forma kterou bráním svá práva a svobody. 

Ch 
A vy neumíte jinou formu?

Mi  (01:22)
Bohužel na protiústavní metody odpovídám tak jak odpovídám.
Já v tomto státě na svá práva cestou zákona nedosáhnu.
 
Ch
No ale proč nedosáhnete řekněte mi.

Mi
Proč nedosáhnu?

Ch
No

Mi
Protože mi to soudy znemožňují 
Zejména mě soudy znemožňují, abych v soudním řízení 
hájil svá práva osobně svobodně a samostatně 
a jsem schopen hájit tato svá práva,
nepotřebuji žádného opatrovníka, jsem schopen 
hájit svá práva osobně svobodně a samostatně 
před jakýmkoliv soudem, zejména pak před soudem ústavním.
Ústavní soud mi toto moje svaté právo, 
za které jsem při poslední revoluci bojoval,
tvrdošíjně upírá přesto, 
že součástí všech mých ústavních stížností 
je toto porušování lidských práv namítáno.

Ch
A jaké porušování práv.

Mi
Porušování práva na to abych svá práva mohl hájit
osobně svobodně a samostatně.
Je to ten paragraf, . . .teď vám ho nevyjmenuji, 
zákona o ústavním soudu, který mi dává za povinnost 
v řízení před ústavním soudem, nechati se zastupovat 
advokátem, kterého mi přidělí ta strana proti, 
které ten soudní proces vedu, protože řízení u 
ústavního soudu je vždy řízení proti státu. 	

Ch
Teď jste u okresního soudu 

Mi 
Samozřejmě ale ta situace se opakuje protože . . .
protože tady vidím opatrovníka vedle sebe .
Já nepotřebuji žádného opatrovníka.
 
Ch
A proč píšete ty dopisy tím způsobem jak je píšete?

Mi 
Je to forma protestu stejně jako lidi chodí s transparentama 
po ulici . . . je to prostě forma protestu.

Ch
I ty hanlivé názvy tam ?

Mi 
Hanlivé názvy . . . já jsem z počátku postupoval 
naprosto korektně a k těmto tak . . . 
já v tom nevidím příliš velké vulgarity
ale v poslední době prostě už jednám tak jak jednám . . . 
Takže nám zodpovědět ještě nějaké vaše otázky paní soudkyně? 

Ch 
Takže pokud jde o ty vaše osobní poměry 
protože potřebuji mít . . . 
(nesrozumitelný záznam, soudkyně mluví příliš potichu) . . .
majetku je to i náhrada nákladů řízení, je to otázka toho,
kdo by vám mohl třeba vykonávat, 
kdyby jste byl zbaven nebo omezen, opatrovníka,
vy máte nějakou, . . . jestli jste rozvedený . . .

Mi 
Je zapotřebí, rád bych Vás poprosil, abyste mi pokládala 
otázky jednoduchou formou 
na které lze odpovídat buď ano nebo ne.
 
Ch
Takže vy jste rozvedený nebo ? . . .

Mi 
Můj rodinný život prosím, . . . o tom se já nebudu vyjadřovat

Ch do mik
K dotazu, zda je rozvedený, uvádí, 
že se nebude vyjadřovat o svém rodinném životě, 

Mi
zejména ne pak o dětech,  

Ch do mik
zejména pak ne o dětech,

Mi
o manželce, 

Ch do mik
o manželce, 

Mi
o ničem. 

Ch do mik
o ničem. 

Ch
Pokud jde o Vaše majetkové poměry, 
tak jestli máte sociální dávky.

Mi
Majetkové poměry .
Já jsem měl ve vlastnictví můj dům, barák, 
který jsem zdědil po rodičích, vzhledem k tomu,
že jsem věděl co mi hrozí, že mě hrozí ztráta práv,
tak jsem ten dům tedy převedl na své dědice, 
to znamená na dcery, aby kontrolu nad mým majetkem 
nezískal třeba nějaký opatrovník.
Já Vám paní soudkyně mohu říci jednu věc . . .

Ch do mik 
Já, pokud jde o můj majetek, tak jsem měl dům a 
ten jsem v důsledku tohoto řízení z obavy, 
že ztrácím práva, převedl na své dcery.
Dům jsem získal v dědictví. 

Ch
Na jednu dceru ?

Mi 
Ano, tak na jednu dceru jsem to převedl . . .
Je to problem, řekl jsem dcerám, že si vysloveně nepřeji,
aby . . . oni si dcery už s tím nějak poradí.
Nicméně já bych v této souvislosti chtěl říci ještě další věc.
Po dobu mé internace v Dobřanech 
jsem samozřejmě mluvil s klietama, 
se kterými jsem přišel do styku.

Ch do mik
Po dobu mé internace v Dobřanech jsem mluvil s klientama,

Ch
s jakýma klientama ?

Mi
No tam byli různý typy, většinou tam byli alkoholici
 
Ch do mik
byly tam různé typy, alkoholici

Mi
Ti alkoholici, když nejsou opilí, to jsou normální 
lidi na kterých není nic poznat.

Ch do mik
když nejsou opilí, tak jsou docela normálními lidmi, 
na kterých není nic poznat

Mi
Takže jeden z nich mě říkal,že byl svědkem toho,
jak v místnosti, kde byla pani doktorka Škopková

Ch do mik
a jeden z nich mi říkal, že byl svědkem toho, jak v místnosti, 
kde byla paní doktorka Škopková

Mi
říkala paní doktorka Škopková do telefonu doslova:

Ch do mik
říkala do slova do telefonu

Mi
"On má nemovitost? Tak to ho zbavíme právní subjektivity."   

Ch do mik
on má nemovitost tak to ho zbavíme právní subjektivity.

Mi (01:28)
Tento člověk byl ochoten svědčit u soudu.
Jenže, paní soudkyně, 
kdo uvěří střízlivému alkoholikovi ?  (s úsměvem)

Ch do mik
Tento člověk byl ochoten svědčit u soudu a 
kdo uvěří střízlivému alkoholikovi?
Pan Mičkal se směje.

Mi
Ještě další věc 
Ta znalkyně naplnila podstatu několika trestných činů 

Ch do mik
znalkyně naplnila podstatu několika trestných činů

Mi 
věc mají v řízení orgány činné v trestním řízení 
v současné době je to na služebně policie Dobřanech,
to trestní oznámení by mělo být založeno ve spise 
 
Ch do mik
a trestní oznámení by mělo být založeno ve spise.

Mi
já konstatuji, paní soudkyně, 
že jste ze spisu četla všechno možné 
jenom ne to trestní oznámení.

Mi 
Toto trestní oznámení jsem podával na státní zastupitelství 
Plzeň-město, to tu věc předalo okresnímu státnímu zastupitelství 
Plzeň-jih a to předalo věc služebně v Dobřanech.
Služebna Dobřany mě . . .

Ch
Ale já se teď nezabývám trestním stíháním znalkyně,
ona není odsouzená takže na ní musím pohlížet, 
jako když nespáchala trestný čin. 

Ch do mik
Ve své výpovědi pak poukazuje na trestní oznámení, 
které podal na MUDr. H. Škopkovou 
a je založeno ve spise č.l. 236 až č.l. 240.

Mi 
V tom případě by bylo na místě asi přerušit toto řízení,
dokud nebude to trestní řízení ukončeno. 


Ch do mik
Myslí si, že by mělo být přerušeno řízení, dokud nebude 
trestní řízení skončeno proti znalkyni.
 
Mi
Protože v tom případě hrozí,že soud připustí jako 
důkaz znalecký posudek při . . .

Ch
ale ona se vůči Vám dopustila nějakého trestného činu ?
A jakého?

Mi 
Samozřejmě, vždyť máte před sebou to trestní oznámení.

Ch 
Ale já tady, . . . vůbec se nedostavoval, 
bylo nařízeno pozorování . . . 

Mi
Ale Vy čtete něco úplně jiného .
To trestní oznámení je tady, já jsem tady vypsal opis 

Mi podává listinu soudkyni. 

Mi
a mělo by tam být 
 
Ch
No je tu 
Ale já tady nemohu provádět důkazy v trestním řízení.

Mi
Já na vás nechci abyste prováděla důkazy v . . . 

Va 
Znalkyně Škopková je podezřelá z trestného činu a 
pan Mičkal Vám říká, že máte před sebou trestní oznámení 
a Vy z něho odmítáte citovat . . .
(Soudkyně a advokát mluví současně, 
zvukový záznam nelze přepsat )

Ch
Pane advokáte sedněte si

Va 
. . . on Vám to založil k důkazu, abyste přerušila řízení.

Ch 
Já jsem to dostala od zastupitelství.

Ho
My jsme to postoupili 
místně příslušnému státnímu zastupitelství
to udělá . . .
 
Va 
. . . přerušit řízení do doby než se rozhodne o tom 
zda paní doktorka spáchala trestný čin či nikoliv.

Ch	
Ale jako to bude mít nějaký vliv na posouzení 
zdravotního stavu ? 

Va 
Jestliže paní doktorka při jeho vyšetření spáchala trestný čin 
(Soudkyně skáče advokátovi do řeči zvuk záznam nelze přečist) 
	
Ch zvýšeným hlasem
Já ho znám pane doktore . . . , ale takovým podáním, 
kdybych se měla zabývat,
tak už dávno podám na pana Mičkala trestní oznámení.
 
Va 
To podání (trestního oznámeni) je velmi pregnantní,
a napsal ho člověk který ví co psal,
to není člověk, který by měl 
být zbaven způsobilosti k právním úkonům.
 
Ch do mik
Právní zástupce uvádí, že pan Mičkal není osoba, 
která by měla být zbavena způsobilosti k právním úkonům 
a pokud tedy podává trestní oznámení na MUDr. Škopkovou, 
tak podává na ní trestní oznámení.

Soudkyně čte jako důkaz způsobilosti 
trestní oznámení podané na doktorku Škopkovou. 

Ch
Tak jsem to přečetla, můžete se k tomu vyjádřit.

Mi
Ano je to tak, to trestní oznámení . . . 
 
Ch do mik
K důkazu bylo přečteno trestní oznámení na MUDr. Škopkovou 
a k tomu Ing. Mičkal uvádí, že

Mi
Věc je v řízení orgánů činných v trestním řízení 
a v současné době je to na služebně 
 
Ch do mik
že věc je v řízení u orgánu činných v trestním řízení 
na OSZ Plzeň jih 

Mi
Ne, je to na služebně (policie) v Dobřanech 
Já tvrdím, že to řízení pokračuje a dokazuji to tím,
že Vám předkládám tento papír . . .

Mi podává soudkyni dopis od policie z Dobřan 

Ch
Ale já dobře nechápu co chcete .
Nový znalecká posudek, aby vypracoval znalec ? 
Já ho nechám vypracovat, 
ale musíte se ale dostavit dobrovolně !
Jestli chcete nový znalecký posudek, 
já ho sám vypracovat a ke znalci se dostavíte.
Na to mi odpovězte pane Mičkal !

Mi 
Já . . 

Ch
Ne ne já chci odpověď na dotaz 
zda tedy chcete aby byl ustanoven nový znalec, 
který by vypracoval nový znalecká posudek 
a kam se dostavíte dobrovolně.

Mi  (01:40)
Nechci, protože považuji za prokázané, že . . .

Ch do mik
Na dotaz soudu, zda chce pan Mičkal vypracovat 
nový znalecký posudek, uvádí, že nechce, 
považuje za prokázané, že . . .

Mi 
to co znalkyně tvrdí není pravda
a dokazuji to v tomto řízení.

Ch do mik
to, co znalkyně tvrdí, není pravda.

Ch
Buď vůči němu máte námitky a chcete vypracovat nový 
a nebo nemáte.
 
Mi 
Proč bych já měl dokazovat něco, když důkazní břemeno 
je na druhé straně a já mám za to že soudu se nepodařilo
prokázat, že nejsem schopen zúčastnit se soudního řízení a
že nejsem schopen býti soudem vyslechnut.
To se soudu nepodařilo prokázat. 

Ch do mik
Je toho názoru, že soudu se nepodařilo prokázat, 
že není schopen zúčastnit se soudního řízení.
 
Ch
Já tomu teď nerozumím co tím myslíte.

Mi 
Tak to je mi Vás líto.

Ch 
Já jsem Vás k soudu pozvala,
tím jsem dala najevo, že si myslím,že můžete vypovídat.
Jak mi na to odpovíte ?

Mi 
Na tuto otázku už jsem jednou odpověděl.

Ch do mik
Na dotaz soudu, když byl tedy k jednání pozván 
a byl tedy i vyslechnut, uvádí, že odpověděl to na začátku.

Ch 
Já jsem přeci k jednání pozvala, 
já jsem Vám vůbec neodejmula možnost před soudem jednat.
Ačkoliv to bylo v posudku uvedeno.
Hned od počátku jsem vás zvala k jednání ani jednou 
jsem nenařídila jednání aniž bych Vás nepozvala. 

Mi
V tom případě právní subjektivitu mám a 
mám schopnost před soudem jednat a 
není zapotřebí mě brát právní subjektivitu . . . 

Ch
Já jsem Vám jí zatím nevzala 

Mi
Ale chystáte se k tomu a já Vám dokazuji, 
že jsem schopen před soudem jednat.

Ch do mik 
Vyšetřovaný dále mluví o tom, 
že jsme mu vzali právní subjektivitu, je mu vysvětleno, 
že k jednání byl vždy předvolán a že mu nebylo neumožněno 
se dostavit k soudu a ve věci vypovídat.

Mi
A tím jsem dokázal, že jsem schopen dělat právní úkony 
a není zapotřebí mě . . . 

Ch do mik
Tím, že přišel k soudu a vypovídá, tak chce dokázat, 
že je schopen činit právní úkony a nejsou důvody 
ke zbavení způsobilosti k právním úkonům

Mi
A ostatní výroky ,paní soudkyně, jsem schopen vyvrátit také 

Ch 
a jak to chcete vyvrátit sám ?

Mi
Samozřejmě !

Ch
Jedině novým znaleckým posudkem 

Mi 
Proč? Proč novým znaleckým posudkem?

Ch do mik
a je schopen vyvrátit i veškeré ostatní věci, 
to chce všechno vyvrátit sám, 
nikoliv novým znaleckým posudkem.

Ch 
A vy pane doktore ? Je třeba nový znalecký posudek?

Va:
Já se ztotožňuji s . . . 

Ch do mik
Opatrovník se s tím naprosto ztotožňuje a říká, že

Va
pan Mičkal provedl naprosto zásadní důkaz, 
že ten posudek nemůže být pravdivý, nemá žádné relevanty,
když je tam popsán pan Mičkal jako člověk . . .

Ch do mik
se ztotožňuje s výpovědí pana Mičkal, 
že její posudek nemá pravdivé závěry, 
protože pan Mičkal je schopen vypovídat 
a je schopen se dostavit k soudu.

Mi
To je špatná protokolace to není z výpovědi pana Mičkala
ale z výpovědi pana doktora.

Ch do mik 
Jde o výpověď advokáta, a to advokáta, 
který byl ustanoven opatrovníkem.

Ch k Va
Vy jste psychiatr ? Vy to umíte odborně posoudit ?

Va
Nejsem psychiatr ale nejsem (nečitelné) abych nepoznal,
že to trestní oznámení podala osoba, která zcela zjevně se 
orientuje velmi dobře v trestním zákoně. 

Ch do mik
Opatrovník ustanovený soudem pak uvádí, že si myslí, 
že trestní oznámení, které podal pan Mičkal, 
má svoji podstatu a bylo vypracováno osobou, 
která se velmi dobře orientuje v zákonech, 
a to v trestním zákoně.

Va 
Paní doktorka napsala, že není schopen zúčastnit se soudu
a on přišel k soudu a po celou donu tady podává svojí výpověď
a hájí se a hájí se velmi kvalifikovaně. 

Ch to mik
To všechno odvozuje od toho, že se hájí pan 
Mičkal kvalifikovaně, že se k soudu dostavil 
a že u soudu vypovídá.

Ch k Va
On se ale k předchozímu jednání nedostavil, pan Mičkal.

Va 
Dobře,to je věc vedlejší.

Ch do mik
Na dotaz soudu, že se k předchozímu jednání nedostavil uvádí, 
no dobře, to je vedlejší.

Va 
Já jsem nabyl tedy dojmu, já jsem pana Mičkala nikdy neznal 
dnes ho vidím poprvé, ano, poprvé v životě , 
já jsem nabyl dojmu, že budu opatrovníkem osobě, 
která bude reagovat možná jenom na světlo,
já tady vidím naprosto živého zdravého člověka,
  
Ch do mik
Dále pak opatrovník uvádí, že lng.Mičkala vidí dneska prvně 
osobně a že mu připadá, že je osoba, která je 
způsobilá k právním úkonům. 

Va 
Přesně tak a chtěl jsem říci, že jeho jediný problém 
je v tom, že on hájí svá ústavní a 
Listinou chráněné práva . . .

Ch do mik 
Jeho jediný problém je to, že hájí svoje ústavní práva 
listinou chráněná ,

Va 
. . . takovým způsobem a to velmi svérázným způsobem . . .
 
Ch do mik 
a to velmi svérázným způsobem

Va 
. . . ale tento způsob není podle mého názoru 
v rozporu se zákonem a není zakázaný.

Ch do mik
a jeho způsob hájení práv není v rozporu se zákonem a 
není zakázán.

Ch 
Jako i ty hrubé urážky 
Vám se zdá že ty jeho urážky nejsou 
v rozporu se zákonem, se slušným chováním ?

Va
Paní soudkyně já jsem se v životě setkal s tolika hrubými 
urážkami a neznám nikoho z těch osob, 
které použili ty urážky, že by byly zbaveny svéprávnosti.

 
Ch do mik 
Na dotaz soudu, zda í jeho hrubé urážky v jeho podáních 
nejsou v rozporu se zákonem v rozporu se slušným chováním, 
advokát uvádí, že se v životě setkal s tolika urážkami 
a že nezná osoby, že by kvůli těmto urážkám 
byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům.
 
Va
a pokud si pan Mičkal zvolil formu protestu takovou, že 
nebude se státními orgány a nota bene ani tedy se znalkyní 
absolutně spolupracovat, je to jeho forma protestu,
samozřejmě nese za to důsledky nebo odpovědnost, 
že ten jeho život se díky tomu velmi zkomplikoval, 
 
Ch do mik 
a pokud zvolil tento způsob protestu, 
tím si nese i důsledky toho, 
že se jeho životním způsobem zkomplikoval,

Va
ale neznamená to, 
že by nebyl schopen posoudit důsledky svého chování,
on to dnes velmi logicky a podrobně zdůvodnil.

Ch do mik 
ale neznamená to, že není schopen posoudit důsledky 
svého chování.
 
Va 
tím vysvětluje proč tak učinil a proč tak jedná. 

Ch do mik 
Tím vysvětluje, proč tak učinil a proč tak jedná.

Mi
Paní soudkyně mohl bych jako důkaz navrhnout 
ještě jednou výslech soudní znalkyně Škopkové ?
Připustí to soud?

Ch
Ještě jednou?

Mi
Protože to je zapotřebí . . .

Ch 
Ona tady byla , vy jste tady nebyl 
 
Mi 
Já bych rád jí položil otázky, několik otázek.


Ch do mik
Vyšetřovaný pak uvádí, že by rád byl přítomen u jednání, 
kde bude přítomna znalkyně, 
aby jí mohl položit otázky a 
zda soud tento důkaz připustí.
Soud uvádí, že ano, pokud se pan Mičkal k jednání dostaví.

Mi 
Teď jde ještě o to, jestli ty důkazy, které jsem 
já Vám předložil, dostačují k tomu ,aby soud vynesl rozsudek
ve kterém bude výrok, že návrh na omezení nebo zbavení mě 
svéprávnosti . . . způsobilosti k právním úkonům 
byl zjevně bezdůvodný.
Pokud soud vynese tento rozsudek dneska, 
ve kterém bude výrok, že návrh byl zjevně bezdůvodný,
nebude zapotřebí dalších důkazů.
Já myslím, že dnes dostatečně dokázal, to co jsem tvrdil.
Pakliže soud . . .

Ch
Vznášíte námitky do znaleckého posudku 
když Vám říkám,že nechám vypracovat nový znalecká posudek,
tak vy ho nechcete.
Tak já nevím, ?(nečitelné) když dám odborné posouzení 
tak buď s tím odborným posouzeném nesouhlasíte 
a chcete nové, které třeba bude takové, že jste schopen 
činit úkony, nebo ústav Vás posoudí, 
kde to bude kolektiv znalců a nebudete moci říkat, 
že to je jedna znalkyně.

Mi 
Ale vždyť ten důkaz o tom,že jsem schopen dělat právní 
úkony jsem dnes tady na tomto místě předložil.

Ch do mik
Soud pak zvažuje, zda neprovede znalecký posudek ústavem, 
kde se bude podílet na vypracování posudku více znalců.

Va 
?(nečitelné) proti čemu pan Mičkal protestuje a on tvrdí,
že je způsobilý k právním úkonům, a on má dvě možnosti
buď se podrobit, jít ke znalci se nechat vyšetřovat, 
což nechce, zcela evidentně to nechce,
 
Mi
Protože znalcům nevěřím.

Va 
nebo bude zase internován v nějakém zdravotnickém zařízení,
6 týdnů bude sedět někde v koutě a učit se angličtinu,
a dojdeme ke stejnému závěru .
Znalec napíše že není schopen ničeho, pak sem příjde 
a podá tady brilantní výpověď.
Tak o čem to je?

Ch do mik
Opatrovník uvádí, o čemž to je, když vlastně on, 
pokud jde o vyšetřovaného, tím, že se sem dostavil, 
že vypovídá, předložil důkaz o tom, že je způsobilý 
k právním úkonům a že je nadbytečné provádět 
jiný znalecký posudek, protože přítomnost pana Mičkala 
u jednání a jeho výpověď je dostačující k tomu, 
aby bylo posouzeno, že je způsobilý k právním úkonům.

Mi
Já předložím další důkaz
Tady mám, . . . kdepak ho mám . . . 
tadyhle mám usnesení Krajského soudu.  
Další důkaz o mé schopnosti, pakliže vám to nestačí, mám zde.
Toto usnesení Krajského soudu je usnesení, 
ve kterém jsem vyhrál odvolací řízení 
v tom procesu 19C28/98, to je ten proces, 
který se táhne už 12let ,
je to občanskoprávní proces o neplatnost výpovědi. 
Toto řízení jsem vyhrál 6.11.2008 to znamená v době 
kdy probíhalo toto řízení o mém odejmutí schopnosti . . . 
takže já to dám napřed tady panu doktorovi,

Ch
u kterého soudu to probíhalo ?

Mi 
U okresního soudu tady v Plzni 
a musím podotknou ze u tohoto soudu stojí proti mně v tomto 
řízení stojí tatáž právnická osoba, která podala návrh 
na omezení nebo zbavení mě právní subjektivity.
Takže, abych nemohl vyhrávat další soudní procesy, 
tak proto mě chce státní moc tu subjektivitu vzít a 
delegovat jí na nějaké opatrovníky.

Ch do mik 
Dále pak předkládá k nahlédnutí rozhodnutí KS. v Plzni, 
ze kterého dovozuje, že on má právní subjektivitu, 
protože vyhrál v procesu proti tomu orgánu, 
který dal podnět k zahájení řízení o způsobilosti 
a tím se dokazuje, že právě má být zbaven způsobilosti 
k právním úkonům, aby nemohl vést další procesy. 
 
Va
? nečitelné mluví příliš potichu 

Ch
? nečitelné mluví příliš potichu 

Mi
To bylo odvolací řízení,
které jsem vyhrál a odvolací soud zrušil rozsudek 
 
Ch
? nečitelné mluví příliš potichu 
 
Mi
V tom odvolacím řízení jsem byl úspěšný 
protože to, co jsem tvrdil jsem dokázal a 
odvolací soud vyhověl mým návrhům,
takže jsem v tom odvolacím řízení úspěšný byl !

Ch do mik
Opatrovník pak žádá, aby byl přiložen spis č.j. 19 C 28/98. 

Ch 
To odvolání jste podával kdy, v kterém roce?

Mi
Nahoře je razítko

Ch
? nečitelné mluví příliš potichu 

Mi
Tohle bych si vzal, když tak kopie si založte, 
kopii, kterou si můžete udělat . . .
Takže pokud Vám nestačí tyto důkazy, které jsem předložil 
o mé dostatečné právní subjektivitě, 
mohu Vám předložit další důkaz, kterým je vyjádření
zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra . . .

Ch
Pane Mičkal vy těch sporů tady máte plno 
Máte i spory neúspěšné?

Mi
Moment 

Ch
Já se vás ptám máte i spory neúspěšné?
Když předkládáte jenom kde jste uspěl?

Mi
Z těch sporů, které jsem vedl jsou spory většinou s 
ÚMO1 tam jsem moc úspěšný nebyl, 
tam jsem byl asi zhruba z 10ti procent úspěšný.
 
Ch do mik
Na dotaz soudu, pokud předkládá spory, 
kde byl úspěšný, zda má také neúspěšné, 
uvádí vyšetřovaný, že byl asi úspěšný asi v 10% ve sporech, 
které vede.

Mi 
Nicméně tady mám důkaz o tom, další důkaz o tom, že 
moje schopnost činit právní úkony je docela dostatečná,
je to vyjádřeni zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra,
ke které znalkyně vyúčtovala náklady na můj pobyt v Dobřanech 
ve výši 49000 korun je to prokazatelně pojišťovací podvod,
pojišťovna zdravotní vyhověla mému návrhu, poděkovala mi 
a Dobřanům tu částku 49000 neproplatila.
Jako důkaz o tom. že jsem schopen dělat právní úkony
Vám, paní soudkyně, předkládám toto vyjádření pojišťovny 
ministerstva vnitra, u které jsem pojištěn.

Ch
Tady mám, . . Ty úkony nám léčebna vyúčtovala
? nečitelné mluví příliš potichu 

Mi  (01:56)
Takže ty úkony které Vám ,paní soudkyně, léčebna vyúčtovala,
nebyly provedený, já jsem se žádnému vyšetřená nepodrobil,
přesto pojišťovna vyúčtovala úkony ve výši 50000 korun.
To už je na hranici trestného činu

Ch do mik
Dále pak má námitky k tomu, co účtuje za jeho pobyt 
v PL Dobraní.
 
Mi 
Já vám do toho skočím, nepřesně protokolujete, 
já žádné námitky nemám,
já Vám předkládám,paní soudkyně, důkazy 
a to co tvrdím dokazuji.
Takže já vám to znova zopakuji
Já tvrdím, že jsem schopen dělat právní úkony dostatečně 
kvalifikovaně a dokazuji Vám to tím, 
že Vám předkládám vyjádření pojišťovny ministerstva vnitra
která vyhověla mému podnětu, jinač by jim to proplatila,
protože by o to nevěděli, 

Ch
odkud víte že to nemají platit ?
? nečitelné mluví příliš potichu 

Mi
že to nemají platit ?
Ale vy byste asi, paní soudkyně, 
měla znát zákon o zdravotním pojištění.   

Ch
Ale já jsem nikam nic neposílala,
já jsem dostala vyúčtování od Dobřan
protože to bylo na základě našeho rozhodnutí
pokud vím pojišťovna napsala, že nemají . . 

Mi
Ale oni to před tím vyúčtovali pojišťovně! 

Ch
Ale to já nevím, že to před tím vyúčtovali pojišťovně. 
Proč do toho pletete, že já neznám zákony ?
Já jsem to tam neuplatnila. 

Mi
Takže Dobřany Vám, paní soudkyně, paní Škopková, paní znalkyně 
Vám neřekla, že to předtím se pokusila získat ty peníze 
ze zdravotní pojišťovny? (s úsměve1m)

Ch
Pane Mičkal chovejte se slušně, ovládejte se !

Mi
No tak to byl pojišťovací podvod jako když ho vystřihne.
To je něco podobného jako když fingujete nabourání auta.

Ch do mik 
On je toho názoru, že PL Dobřany se dopustila 
pojišťovacího podvodu, když účtovala náklady za jeho pobyt 
u pojišťovny.

Mi
Ano je to součástí jednoho trestného činu, 
které jste četla v tom trestním oznámení.

Ch do mik 
Je to součástí jednoho trestného činu, 
který četla a který on psal oznámil.

Ch
To asi nedávala doktorka Škopková a 
vy dáváte trestní oznámení na Škopkovou, 
ale uplatňovala to léčebna jako taková.

Mi
Dobře ale vy jste dala znalkyni, . . .
na ní jste delegovala veškeré pravomoce.

Ch 
Ona měla napsat posudek a ne aby účtovala 
nějaké náklady na pobyt, to účtuje samotná ta léčebna.

Mi
Ale oni neúčtovali náklady za pobyt ale náklady za mé léčení.
Ale vy jste jim nedala právo mě léčit, 
pouze právo pozorovat mě.

Ch
Však oni vás pozorovali.

Mi 
tak proč vyúčtovali náklady za léčení?
A ty náklady byly fingovaný!

Ch 
Ty vyúčtovali nám.

Mi
No tak jim to zaplatíte.
A paní soudkyně . . .

Ch
Na to mají právo to vyúčtovat.
Bylo to na základě našeho rozhodnutí 
a tak zřejmě to bude platit stát.

Mi
Stát? To bude hradit soud.
 
Ch 
Ne, to bude hradit stát.

Mi 
To bude z rozpočtu soudu 
Takže o to dostanete míň na platu.

Ch
Měl jste se podrobit dobrovolně 
nemusel jste tam být 6 týdnů.
Mohl byste tam být dva dni pokud byste odpovídal na otázky.
Takže určitým způsobem jste ztěžoval postup soudu vy 
a způsobil jste i tyhlety náklady.

Ch do mik
Vyšetřovaný je upozorněn na to, 
že pokud bylo nařízeno pozorování, 
bylo to vzhledem k tomu, že se nepodrobil k vyšetření, 
nedostavoval se dobrovolně k vyšetření, 
a proto musel být zvolen tento postup. 
Kdyby spolupracoval se znalcem, mohlo trvat vyšetření 
jeden den, příp. dva dny a nikoliv na dobu, 
kde byl v PL Dobrany.

Mi
Moje práva a svobody jsou chránění 
Listinou lidských práv a svobod 
a nemám žádnou povinnost podrobovat se 
jakémukoliv lékařskému vyšetření.
 

Ch do mik
Opět se vyšetřovaný odvolává na Listinu svobod a 
není povinen se podrobovat jakémukoliv vyšetření.

Mi
Jsou tady samozřejmě výjimky 
Kdyby některý z občanů třeba roznášel nějakou 
nakažlivou chorobu, tak v tom případě 
by asi měl stát za povinnost ty druhý občany chránit 
před tím občanem, který . . .

Ch
A vy jste toho názoru, že můžete dávat na internet 
všechno co tady píšete ?
Že, tohle vám může být umožněno ?

Mi
Samozřejmě !
To je moje svaté právo na svobodu slova, svobodu projevu.

Ch do mik 
Vyšetřovaný na dotaz soudu, zda je toho názoru, 
že může taková podání, která jsou založena ve spise dávat 
také na internát, uvádí, že ano, že je to jeho právo 
a jeho svoboda, i když jsou to urážlivá podání.
 
Mi 
To řízeni jako každé soudní řízení je řízení veřejné 

Ch do mik 
Toto řízení jako soudní řízení je řízení veřejné.

Mi
Vše podléhá kontrole veřejnosti, veřejnost se může tohoto 
řízení zúčastnit 

Ch do mik 
Veřejnost se může tohoto řízení zúčastnit
 
Mi
vynášeni rozsudku je podle ústavy veřejné 

Ch do mik 
vynášení rozsudku je veřejné

Mi
svoboda slova a svoboda projevu je Ústavou a Listinou 
zaručena, zejména pak . . .

Ch do mik 
svoboda slova je veřejná.

Mi  (02:03)
. . . novinářům a reportérům.
Protestuji proti Náhubkovému zákonu.

Ch do mik 
Protestuje proti náhubkovému zákonu.

Mi
Samozřejmě.
Já sám si rozhodnu co budu číst a co ne.
Novináři ať si píší co chtějí.

Ch do mik 
sám si rozhodne, co bude číst a co chce a 
novináři ať si píší, co chtějí.

Ch
A vy pokládáte za normální aby prostě 
všechno bylo veřejné? 
A když někdo něco pravdivě řekne do novin 
když tvrdíte že je to veřejný proces a 
veřejnost může být seznámena, 
tak podáváte trestní oznámení. 

Mi 
Pokud mluvíte o tom Vašem, o té Vaší komunikaci s novináři
máte vysloveně podle zákona zakázáno se během soudního procesu 
vyjadřovat k . . v tisku, 
já vám ten zákon někde dohledám,
to máte vysloveně zakázáno!
Informovala jste tisk !

Ch 
Já jsem neinformovala tisk. 

Mi
Mluvila jste s novinářkou Petrou Petříkovou. 

Ch
Pane Mičkal, já jsem jenom odpověděla na dotazy. 

Mi
Vy nemáte co odpovídat na dotazy novinářů jako soudce!

Ch
Vy jste jim dal nepravdivé údaje 
Vy jste jim řekl že jste byl předvolán k jednání a 
že jste byl odvezen aniž bylo vydáno nějaké rozhodnutí.
Vůbec jste neřekl, že bylo vydáno usnesení, 
které nabylo právní moci,
že se máte dobrovolně dostavit a podrobit se tomu vyšetření
Vy jste tohleto všechno neuvedl. 
Přišel jste s nějakým pánem, odmítl jste uvést, kdo to je.

Mi 
Já teďka nevím o kterém článku v novinách mluvíte.

Ch
Já mluvím o tom, co se tady . . 

Mi
To bylo uveřejněné v tisku.

Ch
Ano to bylo v tisku 

Mi
Tam ten článek napsal, . . 
ten článek jsem tam nepsal, já do toho tisku, ten tam psal . . 

Ch
To já vím že ne, že jste ho nepsal Vy, 
ale Vy jste podal tisku nepravdivé údaje.
 
Mi 
To byly . . .

Ch
To byly pravdivé?
Vždyť sám pan přiznal, že nebyly pravdivé.

Mi
Kdo to přiznal ?

Ch
Pan Mach který s Váma přišel.

Mi 
A komu to přiznal?

Ch
No tisku 

Mi
No . . . jestli to řekl tisku, 
tak to by to muselo taky v tom tisku vyjít. 
To je nesmysl.

Ch
Pane Mičkal já vůbec neříkám, co se tady stalo,
že jste mě prakticky přepadl 
dalo by se říct v mý kanceláři.

Mi
Přepadl?

Ch
No vy jste mě tlačil v kanceláři k telefonu. 

Mi
Ne, né, já jsem do vaší kanceláře nevkročil,
zůstal jsem před dveřmi aby to nemohlo býti . . . 

Ho 
Vedení řízení je věcí soudu, nicméně jsme se značně 
odchýlil od merita tohoto řízení.
 
Ch
Ano to určitým způsobem ano.

Ho
V podstatě Vy si tady vyřizujete s panem Mičkalem účty 
(Zvukový záznam nelze přečíst, mluví více osob najednou.)

Ch
Já se vrátím k meritu věci, ale v žádném případě 
nebudu dělat důkazy, které navrhuje jenom pan Mičkal 
a vlastně napadá soudce a nenechám se taky urážet.
Do nekonečna. 
Z jeho strany.
 
Ho
Mohla jste (nečitelné) . . . podjatost.
Já tady chci konstatovat, že už tady dvě hodiny 
sedíme a ještě jsme se nedobrali vůbec k ničemu.

Ch
No dobrali, protože jednání odročujeme za účelem 
připojení spisu. 
Jenže tady pořád určitým způsobem se domáhá 
pan Mičkal rozhodnutí s tím, že jenom jeho 
vyjádření je dostačující.

Ho
Vy jste tady od toho, abyste to ukorigovala. 

Ch
Já už jsem to ukorigovala 
Já přerušuji jednání za účelem provedení důkazu.

Ch
Kdyby vy jste si paní státní zástupkyně přečetli spis 
a podívali jste se na podání 
tak když určitým způsobem vstupujete do řízení 
tak už byste taky mohli opravdu zvážit 
zda nejde opravdu o hrubé urážky.

Ho
To je samozřejmě věcí druhou, ale tady vedeme řízení 
o způsobilosti k právním úkonům. 

Ch
No ano. 
Ale to jeho chování já musím také prokázat 
jestli je v normálu nebo není

Ho
? Nečitelný záznam mluví více osob najednou

Ho
Musím se ztotožnit s panem opatrovníkem, že pan Mičkal
byť nepřiměřeně, ale pořád zatím jenom uplatňuje svá práva.
A to jestli je eventuelně odpovědný za nějaké protiprávní 
jednání v souvislosti s tím, že někoho urazil nebo nikoliv,
to je věc jiného řízení.

Ch
Ale jakého?

Ho
Případně trestního, případně přestupkového.

Ch
Já jsem Vám říkala, že pokud Vy vstupujete 
do řízení tak byste měli také se zabývat jejich podáním.
Vy to vždycky dáte k vyřízení stížnosti tady u soudu, . . .
prakticky.

Ho
Paní předsedkyně, pokud napadá způsob průběhu tohoto řízení
tak my těžko budeme v trestním řízení posuzovat,
zda tedy napadá ten průběh civilního řízeni oprávněně 
či nikoliv,
To je v podstatě stížnost či podnět na váš postup.
Nikoliv věcí trestního řízení.

Ch
No já tady zavolám právníky, prostě aby, 
aby on měl pan Mičkal,k tomu dotazy, 
ale určitým způsobem prakticky se domáhá 
pan Mičkal toho,že není pro revizi znaleckého posudku, 
tím dává najevo, že teda s tím souhlasí (smích)  

Va 
To je mylná dedukce. 

Ch
No ale tady souhlasí nebo nesouhlasí? 

Va 
Vždyť Vám to řekl několikrát, že nesouhlasí.

Ch
On se domáhá toho aby bylo rozhodnuto 
prostě jenom na základě jeho tvrzení.
Na znalkyni podává trestní oznámení,
na mě podává trestní oznámení a 
prakticky se domáhá toho, že . . . že . . .

Va
Pan Mičkal už tady 2 hodiny Vám předvádí,
že je naprosto schopen nejenom dělat právní úkony,
ale i velmi dobře se hájit u soudu 
a paní znalkyně řekla, že je neschopen čehokoliv. 

Ch
No ale já to netvrdím, já to netvrdím, ale . . .
(nečitelné, někdo zakašlal) , 
protože jsem toho názoru, že asi jednat musím,
já jsem se neztotožnila s 
(nečitelné, mluví více osob najednou)
 
Va 
To je v pořádku, já jenom nechápu o co jde.

Ch
Tak co chcete teda? 
Odročení za účelem provedení důkazu? Jakého? 
 
Va
Chce . . . (nečitelné). . . jednání se znalkyní, 
chce přerušit řízení do skončení trestního řízení 
proti proti paní znalkyni.
(nečitelné, hádá se více osob najednou)

Mi : marně se hlásí o slovo

Ch
. . . tak udělám nový znalecký posudek 
a tím to budu mít vyřešené, protože 
já nemůžu hodnotit jednání abych měla (nečitelné) 
 

Va 
A řekněte mi proč chcete dělat znalecký posudek,
když Vám tady dneska pan Mičkal prokázal, 
že ten posudek není potřeba, . . 
(nečitelné soudkyně skáče do řeči) . . . 
je v podstatě nepravdivý. 

Ch do mik
Na dotaz soudu opatrovník dále zdůrazňuje to, že mají za to, 
že znalecký posudek je nepravdivý, 
že přítomný Ing. Mičkal svým projevem u soudu dokazuje, 
že je způsobilý k právním úkonům. 
Oni nežádají revizi znaleckého posudku, jsou toho názoru, 
že je dostačující výpověď vyšetřovaného u soudu.
 
Mi
Mohu?

Ch
Ano.

Já jsem zaslechl z Vašich úst, jestli mě ucho neoklamalo,
že jste řekla, že jsem schopen dělat právní úkony. 

Ch 
Zatím jste.

Mi 
Tak prosím zaprotokolovat, (s úsměvem) 
že soud je toho názoru,
že já jsem schopen dělat právní úkony.

Ch do mik
Soud je toho názoru, že zatím je schopen . . .

Mi 
. . . jak zatím? 

Ch
Já jsem to řekla zatím, já jsem to řekla.
Zatím jste schopen, Vy nejste zatím zbaven.
Já jsem řekla zatím. . . . 
Pane opatrovníku, co jsem řekla? (pauza)

Mi 
Já jsem to "zatím" neslyšel.

Va : mlčí

Ch
Řekla jsem zatím.

Ch do mik
činit právní úkony, 
jelikož zatím nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům 
ani ve způsobilosti k právním úkonům omezen.

Ch 
Já nemúžu rozhodovat ani zpětně o tom, 
jestli jste byl před tím způsobilej nebo ne, 
já mohu až po právní moci rozsudku rozhodnout.

Mi 
Ten spor 19C28/98 ,ten už 12 let trvá 
a ten čeká na výsledek tohoto sporu. 
V tomto sporu už byla moje práva 
chráněná Listinou práv a svobod, 
zejména právo na spravedlivá proces, porušena!

Ch do mik
Prohlášeno usnesení :
Jednání se odročuje na den 26.5.2009 ve 13:00 hodin 
do č. dv. 13/přízemí A
za účelem výslechu znalce při jednání s tím, 
nechť má možnost vyšetřovaný klást otázky ke znalci a s tím, 
že vyšetřovaný se k jednání dostaví, 
dále za účelem připojení spisu shora uvedeného.

Ch
Pane Mičkal dostavíte se k jednání?

Mi
Pokud budu zdráv a na svobodě tak samozřejmě.

Ch do mik
Na dotaz soudu, zda se Ing. Mičkal k jednání dostaví, uvádí, 
že pokud bude zdráv a bude na svobodě, 
tak se k jednání dostaví

Ch
No a za účelem připojení spisu . . . (nečitelné někdo zakašlal) 
  
Mi
Jak za účelem?

Ch
Připojení spisu, toho jak jste mi ukazoval,
já jsem to tam diktovala. 

Mi  (02:13)
Za účelem, . . . já chci tedy za účelem 
abych mohl tedy dále dokazovat to, 
že jsem schopen dělat právní úkony
a že není pravda to, co soudní znalkyně o mě tvrdí . . .

Ch
(nečitelné) jednání budete klást otázky.

Mi
Pakliže Vám nestačí ty důkazy, 
které jsem Vám dneska předložil, 
pak nezbývá než, tedy, předkládat další důkazy.

Ch do mik
a uvádí, že bude předkládat další důkazy, 
když nestačí ty důkazy, které zatím předložil, 

Mi
důkazy o mé způsobilosti dělat právní úkony. 

Ch do mik
a to důkazy o jeho způsobilosti k právním úkonům.
Skončeno v 15:45 hodin.

Mi  (02.15)
Mohu si jít sednout? Skončil výslech ? 
(sednout z řečniště/potítka na místo strany odpůrce) 

Ch: přikývnutí

Konec jednání

Zvukový záznam přepsal
V Plzni dne 17.05.2009   Vladimír Mičkal ing
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Použité symboly:
Mi   Mičkal    odpůrce
Va   Vaškevič   právní zástupce
Ch   Chaloupková soudkyně 
Ho   Hostašová  Okresní státní zástupkyně Plzeň-město


Další jednání 

Document 9 10 11