Document 9 10 11


Ústavní stížnost(79)   podaná dne 26.01.2009 (IV. ÚS 327/09)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    U090120  stran 3 strana 1


Ústavnímu soudu ČR Joštova 8 600 83 Brno
předsedovi JUDr.P.Rychetskému

Stěžovatel: Vladimír Mičkal ing.
      Kotíkovská 42  323 17 Plzeň

Vedlejší účastníci: OS Plzeň-město 
           soudkyně Chaloupková a její 
           opatrovníci Hajná,Vaškevič,Hudlický


proti zásahu státní moci do práva na osobní svobodu stěžovatele.
(Použité symboly jsou na konci textu)


           I.(stav)

Státní moc zbavila stěžovatele osobní svobody a 
vsadila ho dne 15.10.2008 
Usnesením 15Nc1232/2005-128 OS Plzeň-město 
za mříže zdravotnického zařízení v Dobřanech do doby, 
než na něj napíše znalkyně Škopková Soudně znalecký posudek, 
nejvýše však na dobu 6ti týdnů. 
Tato znalkyně podala soudu její posudek dne 19.11.2008 ale
stěžovatel se dostal na svobodu až 26.11.2008 . 
Strávil tak za mřížemi v otřesných podmínkách plných 6 týdnů  
mezi alkoholiky, narkomany, recidivisty, blázny a 
klienty s prokázanou TBC! 
Stěžovatel přitom nekouří, nepije, 
drog se v životě ani nedotkl, nebyl nikdy trestán 
ani z ničeho obviněn a není zatím ani nijak nemocný.
Stěžovatel nepodlehl nátlaku a vyhrožování, nikomu nic 
nepodepsal, ničemu se nepodrobil a s nikým nekomunikoval.
Dostal proto za trest likvidační Soudně znalecký posudek,
který doprovází tuto stížnost.
Vrátil se na svobodu až dne 26.11.2008 s podlomeným zdravím. 
Související procesy: 15Nc1232/2005, 19C28/98 běžící u OSPM.
Stěžovatel je díky státní moci ČR zcela bez prostředků.
Bližší okolnosti sdělí stěžovatel Ústavnímu soudu ústně.


          II.(důvody)
1.
Státní moc porušila právo na svobodu pohybu stěžovatele 
chráněné článkem 8 Listiny tím, že ho věznila za mřížemi 
zdravotnického zařízení, a to od 19.11.2008 do 26.11.2008 
vysloveně protiprávně, neboť dne 19.11.2008 
bylo soudem nařízené znalecké vyšetřování prokazatelně ukončeno.
Důkazy: Razítko podatelny na předmětném posudku 
    Potvrzení o propuštění na svobodu 
    Výslech stěžovatele a vedlejších účastníků.

                 U090120  stran 3 strana 2

2.
Práva a svobody stěžovatele na spravedlivý proces před ÚS
chráněná článkem 6 Úmluvy těžce soustavně a brutálně porušuje
samotný Ústavní soud tím, 
že mu podle totalitního §30 z.198/1993 Sb.(o ÚS), 
 kterým navíc ÚS ani není vázán, 
 protože to není ústavní zákon, 
znemožňuje bránit jeho 
Listinou chráněná práva a svobody před tímto soudem 
osobně, svobodně a samostatně.

           III.(návrh)

Stěžovatel se domáhá toho, aby nález Ústavního soudu ČR 
obsahoval tento výrok: 

Právo na svobodu pohybu stěžovatele 
chráněné Listinou lidských práv a svobod bylo porušeno.  

          IV.(sdělení soudu) 

Totalitní soudci Ústavního soudu, 
nemáte žádné právo porušovat Ústavu ČR a neustále 
odmítat moje ústavní stížnosti podle paragrafu,
který je v nich samotných namítán jako protiústavní.
Nutíte tím mě i jiné vzít podle Čl. 23 Listiny
do rukou na obranu demokracie zbraně.

Berte to pane předsedo ÚS JUDr.Rychetský, 
Vy totalitní gaunere, jako urážení a vyhrožování 
a nechte mě zavřít na Bory.
Chci ale statut politického vězně 
a ne statut zločince nebo blázna.  

Česká republika není právním státem, není proto mým státem.
Zem, kde jsem se narodil, zůstává mou vlastí. 

V Plzni dne 20.01.2009   Vladimír Mičkal ing
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ok1tin.webz.cz xxxxxxxxx
Použité symboly:
ČR    Česká republika
ÚS    Ústavní soud ČR
OSPM   Okresní soud Plzeň-město
Listina z.23/1991 Sb. (Listina lidských práv a svobod)
Úmluva  z.209/1992 Sb.(Úmluva o ochraně lidských práv a svobod)

přílohy: Usnesení 15Nc1232/2005-128 OSPM      
     Potvrzení o propuštění dne 26.11.2008 
     Soudně znalecký posudek ze dne 16.11.2008,
     poslední strana  

kopii obdrží: sdružení SPJCR, hnutí Zelení 
       soudkyně Chaloupková a její opatrovníci                    U090120 stran 3 strana 3
Legislativa: 
xxxxxxxxxxx

       ÚSTAVNÍ ZÁKON 23/1991 Sb.
     (Listina lidských práv a svobod)

Článek 8
(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z 
důvodů a způsobem, který stanoví zákon. 

Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, 
kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a 
účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 


          z.182/1993 Sb.
         (o Ústavním soudu) 

            § 30

   (1) Fyzické a právnické osoby ... 
před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem ...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Return(83)     IV.ÚS 327/09 (otoč)  podaný 24.02.2009   
xxxxxxxxxx     R090221 


Ústavnímu soudu v Brně  JUDr.Formánkové              
prostřednictvím předsedy JUDr.Rychetského


"Ty krávo jedna šílená totalitní pologramotná",
neumíte-li se stále podepsat(otoč), otiskněte alespoň palec.
Pokud jste se z Vašeho vysokého platu dočista pomátla na rozumu, 
 nebo jste závislá na alkoholu, jak je u některých soudců zvykem, 
 a nedokázala jste pochopit, co je jiným naprosto jasné,
  že předmětem této stížnosti není rozhodnutí státní moci soudní
  ale jeho protiprávní výkon státní mocí výkonnou a 
   trpíte k tomu ještě utkvělou paranoidní představou a bludy, 
   že si můžete úplně všechno beztrestně dovolit,  
budete muset být zavřená na 6týdnů v Dobřanech u vaší dr.Škopkové, 
vedoucí protialkoholní oddělení, 
ona Vám ochotně za 5000.-Kč vystaví papír na hlavu.
Nezapomeňte si tam vzít sebou teplé oblečení a něco k jídlu. 
Nezapomeňte si tam vzít sebou také ty vaše opatrovníky, 
které mi Váš stát přidělil, aby hájili vaše zájmy.

Posílám Vám Vaše protiústavní dílo IV.ÚS 327/09 zpět,
můžete si ho nechat zarámovat. 

S pozdravem 
Na každého lotra jednou dojde

V Plzni dne 21.02.2009   Vladimír Mičkal ing
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ok1tin.webz.cz xxxxxxxxx

Document 9 10 11