Document 9 10 11


Ústavní stížnost(75)    podaná dne 04.01.2009 (I.US 326/09) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    U081221  stran 3 strana 1

Ústavnímu soudu ČR Joštova 8 600 83 Brno
předsedovi JUDr.P.Rychetskému

Stěžovatel: Vladimír Mičkal ing.
      Kotíkovská 42  323 17 Plzeň

Vedlejší účastníci: OS Plzeň-město 
           soudkyně Chaloupková a její 
           opatrovníci Hajná,Vaškevič,Hudlický


proti zásahu státní moci do volebního práva stěžovatele.
(Použité symboly jsou na konci textu)


           I.(stav)

Státní moc soustavně brání stěžovateli 
účastnit se v ČR veřejného života.
Dne 22.01.2008 ho nechala soudkyně Chaloupková odvléci 
policií z budovy ÚMO1 v Plzni do PL v Dobřanech 
právě v okamžiku, kdy se chtěl zúčastnit veřejného 
zasedání zastupitelstva. Svobodu tehdy ztratil na 3 h. 
Dne 15.10.2008 ho nechala soudkyně Chaloupková odvléci
policií těsně před volbami, ve kterých kandidoval, 
a to přímo z budovy OS v Plzni opět do PL v Dobřanech, 
kde ho nechala věznit za mřížemi pod dobu 6ti týdnů 
mezi alkoholiky, narkomany, recidivisty a blázny. 
Stěžovatel přitom nekouří, nepije, 
drog se v životě ani nedotkl, nebyl nikdy trestán 
ani z ničeho obviněn a není zatím ani nijak nemocný.
Stěžovatel se s volební urnou za mřížemi vůbec nepotkal a
nepodlehl za nimi nátlaku a vyhrožování, nikomu nic 
nepodepsal, ničemu se nepodrobil a s nikým nekomunikoval.
Dostal proto za trest likvidační Soudně znalecký posudek,
který doprovází tuto stížnost.
Vrátil se na svobodu dne 26.11.2008 s podlomeným zdravím. 
Související procesy: 15Nc1232/2005, 19C28/98 běžící u OSPM.
Bližší okolnosti sdělí stěžovatel Ústavnímu soudu ústně.

          II.(důvody)
1.
Státní moc porušila volební právo stěžovatele 
chráněné článkem 21 Listiny tím, že mu znemožnila 
zúčastnit se voleb na podzim r. 2008 tím, 
že ho uvěznila za mřížemi od 15.10.2008 do 26.11.2008,
aniž by stěžovatel před tímto odnětím svobody 
spáchal jakýkoliv trestný čin, 
nebo byl z nějakého trestného činu obviněn. 
Důkazy: Článek z novin: Plzeňský deník z 16.10.2008 ?
    Potvrzení o propuštění na svobodu z 26.11.2008 
    Výslech stěžovatele a vedlejších účastníků.
                 U081221  stran 3 strana 2

2.
Práva a svobody stěžovatele na spravedlivý proces před ÚS
chráněná článkem 6 Úmluvy těžce soustavně a brutálně porušuje
samotný Ústavní soud tím, 
že mu podle totalitního §30 z.198/1993 Sb.(o ÚS), 
 kterým navíc ÚS ani není vázán, 
 protože to není ústavní zákon, 
znemožňuje bránit jeho 
Listinou chráněná práva a svobody před tímto soudem 
osobně, svobodně a samostatně.

           III.(návrh)

Stěžovatel se domáhá toho, aby nález Ústavního soudu ČR 
obsahoval tento výrok: 

Volební právo stěžovatele 
chráněné Listinou lidských práv a svobod 
bylo porušeno.  

          IV.(sdělení soudu) 

Totalitní soudci Ústavního soudu, 
nemáte žádné právo porušovat Ústavu ČR a neustále 
odmítat moje ústavní stížnosti podle paragrafu,
který je v nich samotných namítán jako protiústavní.
Nutíte tím mě i jiné vzít podle Čl. 23 Listiny
do rukou na obranu demokracie zbraně.

Berte to pane předsedo ÚS JUDr.Rychetský, 
Vy totalitní gaunere, jako urážení a vyhrožování 
a nechte mě zavřít na Bory.
Chci ale statut politického vězně 
a ne statut zločince nebo blázna.  

Česká republika není právním státem, není proto mým státem.
Zem, kde jsem se narodil, zůstává mou vlastí. 

V Plzni dne 21.12.2008   Vladimír Mičkal ing
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ok1tin.webz.cz xxxxxxxxx
Použité symboly:
ČR    Česká republika
ÚS    Ústavní soud ČR
OS    Okresní soud Plzeň-město
PL    Psychiatrická léčebna v Dobřanech u Plzně 
ÚMO1   Úřad městského obvodu Plzeň 1
Listina z.23/1991 Sb. (Listina lidských práv a svobod)
Úmluva  z.209/1992 Sb.(Úmluva o ochraně lidských práv a svobod)

kopii obdrží: sdružení SPJCR, hnutí Zelení 
       soudkyně Chaloupková a její opatrovníci 
přílohy: článek z novin Plzeňský deník z 16.10.2008
     Potvrzení o propuštění dne 26.11.2008 
     Soudně znalecký posudek ze dne 16.11.2008,
     poslední strana  

                   U081221  stran 3 strana 3
Legislativa: 
xxxxxxxxxxx

       ÚSTAVNÍ ZÁKON 23/1991 Sb.
     (Listina lidských práv a svobod)

Politická práva

Článek 21
(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí 
přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.
(3) Volební právo je všeobecné a rovné 
a vykonává se tajným hlasováním. 
Podmínky výkonu voleného práva stanoví zákon.
(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným 
a jiným veřejným funkcím. 

Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, 
kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv 
a základních svobod, 
založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a 
účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 


          z.182/1993 Sb.
         (o Ústavním soudu) 

              § 30

   (1) Fyzické a právnické osoby ... 
před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem ...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Return(88)     I.ÚS 326/09 (otoč)    
xxxxxxxxxx     R090224 

Ústavnímu soudu v Brně  JUDr.Duchoňovi 
prostřednictvím předsedy JUDr.Rychetského


°Ty šílený zkorumpovaný, neototalitní, negramotný mafiáne", 
neumíte-li se podepsat, otiskněte alespoň palec . 
Pokud jste se z Vašeho vysokého platu dočista pomátl na rozumu, 
 nebo jste závislý na alkoholu, jak je u některých soudců zvykem, 
 a trpíte přitom utkvělou paranoidní představou a bludy, 
  že můžete do nekonečna beztrestně 
  odmítat moje bezvadné ústavní stížnosti paragrafem,
   který je v nich samotných namítán jako protiústavní, 
nechte se internovat v Dobřanech u dr.Škopkové,
vedoucí protialkoholní oddělení, 
ona Vám ochotně za 5000Kč vystaví papíry na hlavu.
Nezapomeňte si tam vzít sebou teplé oblečení a něco k jídlu.
Nezapomeňte si tam vzít sebou také ty vaše opatrovníky , 
které mi Váš stát přidělil, aby hájili vaše zájmy.

Posílám Vám tímto Vaše usnesení zpět(otoč),
můžete si ho nechat zarámovat.

Ústavní soud ČR není orgánem ochrany ústavnosti,
neruší protiústavní zákony a podkopová tím demokracii v ČR.

Česká republika není právním státem, není proto mým státem.
Důkaz byl dne 25.03.2004 před Ústavním soudem ČR proveden.

S pozdravem 
Na každého lotra jednou dojde. 

V Plzni dne 24.02.2009    Vladimír Mičkal ing 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ok1tin.webz.cz xxxxxxxxDocument 9 10 11