Document 9 10 11


Podnět            podáno 26.03.2008, žádná odezva
xxxxxx     P080318 

Vladimíra Mičkala ing   Okresnímu soudu Plzeň-město
Kotíkovská 42       opatrovnické oddělení
323 17 Plzeň       Nádražní 7 
             301 00 Plzeň


k zahájení řízení 
podle § 81 (1) z.99/1963 Sb.(osř)
o způsobilosti k právním úkonům
Dany Krausové nar.27.02.1967 
bytem Božická 25 Plzeň 
               

              I.

Dávám tímto podnět k zahájení řízení o způsobilosti
k právním úkonům Dany Krausové.
Výše jmenovaná pracuje na sociálním úseku ÚMO1 v Plzni
a trpí paranoidní utkvělou představou a bludy
že může do nekonečna odmítat moje sociální 
žádosti podávané od listopadu 2004 pravidelně každý měsíc,
z důvodu její nespolupráce se mnou 
a od března 2005 i z důvodu, že není schopna ,
díky svému mentálnímu postižení, pochopit, 
že nemohu disponovat s částkou 75000Kč, 
uloženou na vkladní knížce, zděděnou po rodičích , 
ukradenou při peněžní reformě někdy kolem roku 1953.

Protože tato situace trvá dlouhodobě a 
výše jmenovaná evidentně není schopna, 
díky svému postižení, soustředit se na svojí práci,
její stav se neustále zhoršuje,   
stává se pro své okolí nebezpečnou, 
v současné době je schopna nechat své "klienty" 
klidně umřít hladem nebo nemocemi, což mohu dokázat.
Podávám proto z výše uvedených důvodů 
tento návrh k zahájení řízení 
o způsobilosti k pohlavním úkonům výše jmenované osoby. 
Heparinový šílenec Zelenka zabil tuším 7 lidí, než ho odhalili.
Vyšetřit by při této příležitosti potřebovala také 
soudkyně Chaloupková a doktorka Škopková.

V Plzni dne 18.03.2008   Vladimír Mičkal ing
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Legislativa:

z. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád

           § 81

	(1) I bez návrhu může soud . . . .
zahájit řízení o způsobilosti k právním úkonům , . . . 
dát každému opatrovníka . . . zavřít každého do blázince . . . 


Document 9 10 11