Document 9 10 11


Sdělení(12)  vašejč. IV US984/07 podané 14.05.2007
xxxxxx     mojeič. U070512   stran 2 strana 1 

Ústavnímu soudu ČR  
prostřednictvím KS v Plzni 
soudkyně JUDr.O.Charvátové 

Stěžovatel : Vladimír Mičkal ing
       Kotíkovská 42 323 17 Plzeň

ústavní soudkyni JUDr.V.Formánkové k jejímu Usnesení(11). 

            I.

Legraci si paní JUDr.V.Formánková můžete Usnesením(11) dělat,
nejlépe přímo z vašich agentů u ECHR ve Štrasburku. 
Nejsem věštec, abych mohl tušit ,
kterou z mých stížností jste dostala poštou dne 18.04.2007 a
kterou jste to vlastně svým Usnesením(11) odmítla,
protože se Vám opět nepodařilo vnutit mi prostřednictvím ČAK
svého advokáta, aby hájil moje zájmy přesně 
podle Vašeho protiústavního §30(1)z.182/1993Sb.(o US), 
který tvrdošíjně a zarputile odmítáte jako protiústavní zrušit.

Posílám Vám Vaše Usnesení(11) zpět, 
opravte si nejdřív vaše vlastní chyby, 
než se začnete starat o cizí. 
Zejména chci, aby jste mi pod Vaše Usnesení(13)
vlastnoručně podepsala tak, aby tato listina 
měla nějakou právní sílu a mohla sloužit proti Vám jako důkaz.
Paní Formánková, nemáte žádné morální právo mne soudit 
 Vy komunistická totalitní fosilie, 
 která v minulosti odsoudila i toho chudáka hostinského, 
  pak v roce 1998 nechala spálit v kotelnách 
  ty nejdůležitější kompromitující dokumenty a 
   nakonec se nechala obléci do ústavního taláru 
    panem Klausem(KGB?), který 
    brzo bude mít i svého vlastního Presidentova vězně. 
Trestní oznámení za pohrdání Vámi, Vaším Ústavním soudem a 
Vaším presidentem Klausem,který vás oblékl do ústavního taláru, 
na mě můžete podat na kterékoliv služebně PČR .
   
Ujišťuji Vás, že mezi má práva 
na které si já (i jiní) od nikoho nenechám sáhnout, 
patří i moje svaté právo 
hájit moje práva a svobody osobně a svobodně, 
a to před jakýmkoliv soudem. Vy totalitní ústavní lotře.

Kdybych to byl tušil, kam povede "sametová" revoluce,
osobně bych Vám zařídil, 
abyste v r.1989 visela na lešení na Václavském náměstí 
vedle Husáka a toho neskutečně vyžraného Zavadila spolu   
se všemi poslanci co později zvedli ruku (chci znát jména)
pro protilidový a protiústavní § 30(1)z.182/1993Sb.(o US) 
se kterým široko daleko v mém okolí nikdo nesouhlasí. 
Vy úředničtí gauneři, zásadně budete dělat to co chce lid.  
Ne naopak !    

                U070512   stran 2 strana 1

              II.

Na odstranění vašich chyb Vám dávám lhůtu 1 týden. 
Víc času nemám. (důvod: www.volný.cz/ok1tin kraus1w.txt) 
Zatím to berte tak, 
jako že Vaše kolegyně JUDr.O.Charvátová z KS Plzni 
proces proti mně u KS prohrála, akorát že neví který. 

Toto Sdělení(12) naleznete na www.volný.cz/ok1tin 

Mimochodem . . . podařilo se Vám Usnesením(11)
odsoudit subjekt bez právní subjektivity v jeho nepřítomnosti.


            VII.(sdělení všem)
3.
Česká advokátní komora je nástroj státní moci,který používají
zrádci národa a své vlastní Ústavy soudci Ústavního soudu
M.Výborný,M.Židlická,P.Hollander,J.Musil,I.Janů a V.Formánková 
stejně jako předseda Ústavního soudu JUDr.P.Rychetský
k potlačování základních lidských práv a svobod 
chudých občanů v ČR.
10.
Ústavní soud ČR není orgánem ochrany ústavnosti v ČR,
neruší protiústavní zákony a podkopová tím demokracii v ČR.
JUDr.J.Malenovský,Rychetský a Lastovecká
nebyli nestranní a nezávislí ústavní soudci ale zrádci národa.
Pošlapali hrubě Ústavu ČR v řízení II.ÚS 20/02 ,
JUDr.J.Malenovský odvedl špinavou práci a hned potom
rezignoval dne 8.5.2004 na svoji funkci 
ECHR neplatně odmítl Stížnost 19953/04 proti Usnesení II.US 20/02
plus 5 dalších méně významných také bezvadných,vše dne 18.09.2006,
(12206/04,13631/05,15755/05,16284/05,17585/05)
způsobem,za který by se nemusel stydět ani Fidel Castro na Kubě.

Žádný soudce ECHR se ani pod jedno usnesení nepodepsal ! ,
žádný soudce ECHR stížnosti nečetl a meritem věcí se nezabýval.
JUDr.P.Rychetský a spol. a jeho ČR proto vše prohrál(a) .
Do ECHR zjevně infiltrovali nějací naverbovaní češi ,
mající za úkol dělat z prostých lidí partyzány a teroristy.
Publikováno je vše na www.qsl.net/ok1tin v 19953/04.zip .
Máte se na co těšit , vy úředničtí lotři ! 

Česká republika není právním státem není proto mým státem.
Důkaz byl dne 25.03.2004 před Ústavním soudem ČR proveden.

V Plzni dne 12.05.2007   Vladimír Mičkal ing
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx www.volny.cz/ok1tin xxxxxxxx
Použité symboly:
ECHR     European Court of Human Rights in Strasbourg ,
KS      Krajský soud v Plzni
Usnesení(11) usn. IVUS984/07 Form 29Kč       x(???)
       ze dne 24.04..200   doručené dne 12.05.2007


Document 9 10 11