Ok1tin-DocPage 10
 

Document 10

Nedovolené odzbrojování  
Žádost(3) Zatčení(6) Rozhodnutí(20) Odvolání(24) Rozhodnutí(44) 
 Žaloba(45) Rozsudek(214) Stížnost(215) k NSS 
Proces KRPP-6280/TČ-2009-030572 u PČR Plzeň  (25.05.2009-27.10.2010)
Proces 2ZT266/2009 u SZ Plzeň-město      (03.08.2009-27.10.2010) (nepřístupný spis)
Proces 8Nt211/2009 u OS Plzeň město      (06.10.2009-27.10.2010)  
Stížnost(33) k KS v Plzni Usnesení(48) KS 
Stížnost(50) k ÚS v Brně  Usnesení(70) ÚS ze dne 28.04.2010 
   Stížnost k ECHR ve Štrasburku ... nedopsána ... Štvanice udání,zatčení,odvlečení,uvěznění  
    Záznam(151a) z posledního výslechu za mřížemi Zločiňáku dne 12.07.2010 
Proces 1T149/2010 u OSPM           (27.10.2010-do dnes)
Trestní příkaz(192) ze dne 13.10.2010
Zvukové záznamy z hlavních líčení u OSPM a jejich doslovné přepisy z 17.03.2011 a 11.10.2011
Novinový článek z Plzeňského deníku ze dne 12.11.2011
Rozsudek(277) Odvolání(292) 
Zvukové záznamy z hlavního líčení u KS a jejich doslovné přepisy z 16.04.2012
Usnesení(338) Ústavní stížnost(340) Usnesení(350) 
 Dovolání(339) (366) UsneseníRe(406) 
  Ústavní stížnost(425 head body),(441) Usnesení(466)  
   Application(500 head body) to ECHR in Strasbourg Odezva(501)  New
Proces 1T149/2010_5600077312 o 7800Kč 
    Usnesení(349) Žaloba(1) Usnesení(11) Kasační stížnost Usnesení(455) Sdělení(490)  
Proces 1T149/2010_5600120112 o 10000Kč Usnesení(409) Žaloba(411 head body)  
Proces 1T149/2010_VS5300060712+3 Exekuce(462) Odvolání(463 head body)     
Proces 1T149/2010 VS5500009414 Palmáre 6443Kč Usnesení(474) Odvolání(475) Usnesení(484) Sdělení(485)  

Document 10


Visitor number :