Document 9 10 11 Back

Doplnění(3)   13Nc390/2009                 

xxxxxxxx                                Z091008 3/1    

 

Okresnímu soudu Plzeň-město

 

Žalovaný    : Česká republika 

Zastupovaná : MSČR/OSPM/předsedou OSPM

 

Žalobce     : Vladimír Mičkal ing. 

              Kotíkovská 42 Plzeň 32300

 

Soudce      : Mgr.J.Levý

 

 

Žaloby(1) žalobcem.

(Použité symboly jsou na konci textu a pokud chcete, aby vám fungovaly odkazy, zkopírujte si

 všechny přílohy do jednoho adresáře a připojte se k internetu)

 

 

 

                     I.(stav)

 

OSPM vydal Usnesení(2), ve kterém soudce vlastními slovy

popsal zkresleně stav, přestože mohl Žalobu(1) do Usnesení(2)

bez problémů zkopírovat, protože podle něj toliko

usnesení a rozsudky jsou věc veřejná a nikoli už žaloby proto,

aby nikdo nemohl zkontrolovat správnost soudních rozhodnutí.

OSPM v Usnesení(2) dále rukou soudce rozhodl o tom,

že toto řízení musí být sporné přesto,

že řízení 15Nc1232/2005 u OSPM o způsobilost k práv. úkonům,

mohlo podle něj být klidně nesporné a

dává proto žalobci za povinnost doplnit Žalobu(1) takto:

 

                       II.

1.

Žalobce tedy označuje jako žalovanou stranu tu stranu,

 která tvrdí opak toho co žalobce,

  tedy to, že znalecký posudek není nepravdivý, tedy

Českou republiku jako právnickou osobu.

Za ČR toto tvrdí MSČR, za MSČR toto tvrdí OSPM

a za OSPM toto tvrdí předseda OSPM Mgr.J.Levý,

který o tento post ale brzo přijde,

 protože kreje závislou soudkyni Chaloupkovou,

  která odmítla dobrovolně rezignovat,

protože tato soudkyně hned na samém začátku řízení

15Nc1232/2005 porušila zákon, a to §127 osř tím,

že okamžitě ustanovila znalkyni před výslechem účastníků,

s cílem získat sobě nebo jinému majetkový prospěch,

díky čemuž jsem trpěl jako zvíře 1.5 měsíce zavřený za mřížemi,

za účelem získání znaleckého posudku jako důkazu proti mě,

který soudkyně Chaloupková nakonec proti mně nemohla použít,

protože byl a je nepravdivý a pravdivý nikdy nebude.

2.

Nepravdivý znalecký posudek

znamená nepravdivý závěr znaleckého posudku to

znamená nepravdivé zdůvodnění tohoto závěru to

znamená nepravdivý celý znalecký posudek.

 

 

                                           Z091008 3/2

3.

Žalobce tvrdí,

že příčinných souvislostí mezi zásahem státní moci do 

Lidských práv a svobod žalobce

a nepravdivým znaleckým posudkem je několik.

Tímto nepravdivým posudkem zasáhla státní moc arogantně

vědomě a úmyslně, rukou soudkyně, znalkyně a policajtů

třeba zrovna do volebního práva žalobce

chráněného Čl.21 z.23/1991(LLP),

protože s takovýmto posudkem se nebude moci žalobce

ukázat na veřejnosti a při příštích volbách kandidovat,

aby mohl zrušit neototalitní protiústavní zákony

kterými je legislativní systém v této zemi doslova zamořen.

Další příčinné souvislosti předloží žalobce na požádání.

 

4.

Žalobce odmítá zásadně a veřejně advokáty,

které se mu neustále snaží podbízet soudy obecné a soud ústavní.

Zvláště pak rychlokvašky z Právnické fakulty v Plzni,

kteří si právnický titul na této fakultě zakoupili.

 

5.

Žalobce se domáhá toho, aby OSPM provedl navržené důkazy, 

vyhověl Žalobě(1) a okamžitě vynesl navrhovaný rozsudek,

aby žalobce mohl,

zejména proti policajtům co lžou, kradou, zabíjejí nevinné a pomáhají chránit zločince,

bránit svůj život

s tímto rozsudkem v ruce a ne se zbraní v ruce.

 

 

V Plzni dne 08.10.2009      Vladimír Mičkal ing

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

podpis1

Použité symboly:

MSČR          Ministerstvo spravedlnosti ČR

OSPM          Okresní soud Plzeň-město    

Listina(LLP)  úst.z. 23/1991 Sb. (Listina lidských práv a svobod)

 

Žaloby(1)     Z090822      na nepr z.p.                      

              ze dne 22.08.2009       podaná dne 26.08.2009

Usnesení(2)   13Nc390/2009-8                           x(1)

              ze dne 29.09.2009     doručené dne 08.10.2009

 

 

 

Legislativa:

xxxxxxxxxxxx              99/1963 Sb. (osř)

 

                            § 127

 

     (1) Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností,

k nimž je třeba odborných znalostí,

ustanoví soud po slyšení účastníků znalce.

 

 

 

 

 

                                               Z091008 3/3

 

                    ÚSTAVNÍ ZÁKON 23/1991 Sb.

                 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

 

                                Čl.21

 

     (1) Občané  mají právo  podílet se  na správě  veřejných věcí

přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

     (3) Volební právo  je všeobecné a rovné  a vykonává se tajným

hlasováním. Podmínky výkonu voleného práva stanoví zákon.

     (4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným

veřejným funkcím.