Document 9 10 11 Back

 

 

http://nalus.usoud.cz

 

Karta záznamu

 

Spisová značka

IV.ÚS 327/09

Paralelní citace (Sbírka zákonů)

 

Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)

 

Populární název

 

Datum rozhodnutí

17. 2. 2009

Datum vyhlášení

 

Datum podání

11. 2. 2009

Forma rozhodnutí

Usnesení

Typ řízení

O ústavních stížnostech

Význam

4

Navrhovatel

STĚŽOVATEL - FO

Dotčený orgán

SOUD - OS Plzeň

Soudce zpravodaj

Formánková Vlasta

Napadený akt

rozhodnutí soudu

Typ výroku

odmítnuto pro nedodržení lhůty

Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy

 

Ostatní dotčené předpisy

 

Odlišné stanovisko

 

Předmět řízení

 

Věcný rejstřík

 

Poznámka

 

 

 

Poznámka: Abstrakt a právní věty nejsou součástí rozhodnutí Ústavního soudu; jejich význam je pouze anotační a informativní. Abstrakty vybraných rozhodnutí vytváří analytický odbor Ústavního soudu. Právní věty formuluje soudce zpravodaj, resp. jeho kancelář pro rozhodnutí publikovaná ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu.

 

ABSTRAKT

 

Abstrakt není k dispozici.PRÁVNÍ VĚTY

 

Právní věta není k dispozici.

 

Česká republika

USNESENÍ

Ústavního soudu

 

 

 

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci Ing. V. M., bez právního zastoupení, směřující proti usnesení Okresního soudu Plzeň - město ze dne 21. února 2008, č.j. 15 Nc 1232/2005-128, takto:

 

Návrh se odmítá.

 

Odůvodnění:

       

Ústavní soud obdržel podání navrhovatele, kterým se domáhal deklarace porušení jeho práva na svobodu pohybu. Uvedl, že k tomuto zásahu mělo dojít shora citovaným usnesením okresního soudu, kterým bylo nařízeno jeho vyšetření ve zdravotnickém zařízení Psychiatrické léčebny Dobřany, znalkyní z oboru psychiatrie.

 

Z citovaného usnesení, opatřeného doložkou právní moci, se podává, že rozhodnutí ze dne 21. února 2008 se stalo pravomocným dne 26. června 2008. S ohledem na tuto okolnost je třeba konstatovat, že návrh byl učiněn po uplynutí zákonné lhůty šedesáti dní od doručení rozhodnutí navrhovateli [§ 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu")]. Z přiložené kopie potvrzení o hospitalizaci je patrné, že navrhovatel byl  hospitalizován od 15. října 2008. Neexistovala tedy žádná překážka, která by mu bránila uplatnit své právo v zákonné lhůtě.

      

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavnímu soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li návrh podán po zákonem o Ústavnímu soudu stanovené lhůtě pro jeho podání. Ze všech těchto důvodů bylo tedy rozhodnut jak je ve výroku uvedeno.

     

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

     

V Brně dne 17. února 2009

 

JUDr. Vlasta Formánková

soudkyně zpravodajka