Document 9 10 11 Back

 

 

 

http://nalus.usoud.cz

 

Karta záznamu

 

Spisová značka

I.ÚS 326/09

Paralelní citace (Sbírka zákonů)

 

Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)

 

Populární název

 

Datum rozhodnutí

18. 2. 2009

Datum vyhlášení

 

Datum podání

11. 2. 2009

Forma rozhodnutí

Usnesení

Typ řízení

O ústavních stížnostech

Význam

4

Navrhovatel

STĚŽOVATEL - FO

Dotčený orgán

 

Soudce zpravodaj

Duchoň František

Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci

Typ výroku

odmítnuto pro neodstraněné vady

Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy

2/1993 Sb., čl. 21

Ostatní dotčené předpisy

 

Odlišné stanovisko

 

Předmět řízení

 

Věcný rejstřík

 

Poznámka

 

 

 

Poznámka: Abstrakt a právní věty nejsou součástí rozhodnutí Ústavního soudu; jejich význam je pouze anotační a informativní. Abstrakty vybraných rozhodnutí vytváří analytický odbor Ústavního soudu. Právní věty formuluje soudce zpravodaj, resp. jeho kancelář pro rozhodnutí publikovaná ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu.

 

ABSTRAKT

 

Abstrakt není k dispozici.PRÁVNÍ VĚTY

 

Právní věta není k dispozici.

 

Česká republika

USNESENÍ

Ústavního soudu

 

 

 

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. V. M., bez právního zastoupení, proti zásahu státní moci do jeho volebního práva, takto:

 

Ústavní stížnost se odmítá.

 

Odůvodnění:

 

V ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 11. 2. 2009, stěžovatel tvrdil, že státní moc porušila jeho volební právo, protože mu znemožnila zúčastnit se voleb na podzim roku 2008.

 

Ústavní stížnost si stěžovatel sepsal sám, není tedy v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, jak to vyžaduje zákon o Ústavním soudu, č. 182/1993 Sb. Vzhledem k tomu jeho návrh nesplňuje náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem.

 

Z provedeného lustra Ústavní soud zjistil, že stěžovatel podal k Ústavnímu soudu, v období od 11. 1. 2002, již 32 ústavních stížností, z nichž většina byla odmítnuta  pro stejnou vadu - absenci právního zastoupení před Ústavním soudem, a to přesto, že stěžovatel byl opakovanými výzvami Ústavního soudu průběžně poučován, jaké náležitosti zákon vyžaduje pro podání ústavní stížnosti (viz např. sp. zn. III. ÚS 375/03,  I. ÚS 609/06,  I. ÚS 3055/07). Z toho vyplývá, že stěžovatel je již dlouho a  velmi dobře informován o tom, jaké náležitosti musí ústavní stížnost splňovat a že v řízení před Ústavním soudem musí být právně zastoupen advokátem. Je tedy nadbytečné znovu formálně vyzývat stěžovatele k odstranění vad ústavní stížnosti za situace, kdy opakované výzvy Ústavního soudu zjevně nerespektuje.

 

Vzhledem k výše uvedenému soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, na základě přiměřené aplikace ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  návrh stěžovatele odmítl.

             

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

      

V Brně dne 18. února 2009

      

František Duchoň

soudce Ústavního soudu