Help. 
xxxxx

rrmmdd : hhmmss       rok měsíc den : hodina minuta vteřina

alive or dead        živý nebo mrtvý
battle           bitva     
bribed           uplacený
chain            řetěz
cancer           rakovina 
cutting           podříznutí,kácení  
hew down          setnout 													
mad             šílený 
owner            majitel 
permision issued by ..   povolení vydané ... 
provost           primátor
perimetr          obvod 
profit           zisk 
protected monumental tree  chráněný pammátný strom
victory celebration     oslava vítězství